Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Regeringsuppdrag / Regeringsuppdrag 2016

Regeringsuppdrag 2016

Samverkansråd inom ramen för kultursamverkansmodellen

Konstnärsnämnden ska delta i det samverkansråd vid Statens kulturråd som hanterar frågor om statens roll och ansvar inom ramen för kultursamverkansmodellen.

Jämställdhetsintegrering

Konstnärsnämnden har i enlighet med tidigare uppdrag om jämställdhetsintegrering redovisat en plan för hur myndigheten avser bedriva arbetet med jämställdhetsintegrering under 2015–2018 i syfte att verksamheten ska bidra till att nå såväl de jämställdhetspolitiska som de nationella kulturpolitiska målen. Myndigheten ska redovisa åtgärder och resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering i myndighetens årsredovisning för 2016–2018. Myndigheten ska även lämna en delredovisning i särskild ordning den 22 februari 2018, och då beskriva och analysera resultatet av genomfört arbete 2015–2017.

Kulturella och kreativa näringar

Konstnärsnämnden ska utveckla och medverka i insatser för att främja kulturella och kreativa näringar.

Kulturens roll för yttrandefrihet och demokratisering

Konstnärsnämnden ska i internationella sammanhang främja kulturens roll för yttrandefrihet och demokratisering. Konstnärsnämnden ska inom ramen för myndighetens uppdrag verka för synergier mellan kulturpolitiska och biståndspolitiska insatser.

Kulturbryggan

Det särskilda beslutsorganet Kulturbryggan ska som komplement till Konstnärsnämndens årsredovisning lämna en särskild rapport om 2016 års bidragsgivning till nyskapande kultur. Rapporten ska belysa erfarenheter, trender m.m. gällande nyskapande kultur i hela landet.

 

Uppdaterad: 2017-01-17 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se