Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Redovisningar

Redovisningar

Redovisning
Inom en månad efter att kulturutbytet genomförts ska du lämna en skriftlig redovisning om det till Konstnärsnämnden. I redovisningen vill vi veta följande:

•Ditt namn och Ditt diarienummer (står på beslutet)
•Resmål och datum/längd på vistelsen
•Hur Du fördelat bidraget på olika kostnader (tex resor xx, uppehälle osv)
•Hur har du genomfört kulturutbytet
•Vilka erfarenheter har du gjort
•Hur har stödet från Konstnärsnämnden redovisats vid den offentliga presentationen

Använd gärna dessa punkter som rubriker i din redovisning.
Redovisningen skickar du som ett brev per post eller e-post (till anneli.stromqvist@konstnarsnamnden.se) med rubriken "Redovisning av internationellt kulturutbyte inom dans".

Uteblir din redovisning påverkar det dina möjligheter att få stöd från Konstnärsnämnden i framtiden.
Du bör inte söka nytt bidrag förrän du redovisat tidigare stöd.

Här kan Du läsa ett urval av redovisningar>> från ett antal internationella kulturutbyten och resebidrag som genomförts med bidrag från Konstnärsnämnden.
 
Uppdaterad: 2015-12-21 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: vxl: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se