Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Uppföljning av statliga långtidsstipendier till konstnärer 2011

Uppföljning av statliga långtidsstipendier till konstnärer 2011

Konstnärsnämnden och Sveriges Författarfond ska löpande göra utvärderingar och uppföljningar av de olika bidrags- och stipendieformerna. Riksdagen beviljade medel till långtidsstipendierna med start budgetåret 1991/92. Då fördelades 15 långtidsstipendier. De två följande åren fördelades lika många per år varav Författarfonden då fördelade 4 st respektive 3 st av dessa till dramatiker, författare, översättare och kulturjournalister.1997 tillkom en ny grupp långtidsstipendiater, 57 st, där 44 stipendier fördelades av Konstnärsnämnden och 13 st av Författarfonden. Av de totalt 102 långtidsstipendierna har alltså 82
utsetts av Konstnärsnämnden och 20 av Författarfonden.

2006 genomförde Konstnärsnämnden en enkätundersökning till dem vars stipendium löpte ut år 2006 och dem vars stipendier löpte ut år 2001. De vars stipendium löpte ut 2007 har tidigare inte tillfrågats.

Enligt regeringens promemoria Ku 2009/2332/KV Avveckling av inkomstgarantier för konstnärer ska medel från en avveckling av inkomstgarantierna överföras till långtidsstipendier. Inför denna utökning av antalet långtidsstipendierna vill Konstnärsnämnden och Sveriges Författarfond undersöka stipendiernas betydelse. Under 2011 har Konstnärsnämnden därför i samråd med Författarfonden genomfört en enkätundersökning till såväl nuvarande långtidsstipendiater som till dem vars långtidsstipendium upphörde under 2000-talet. Resultatet redovisas i denna rapport.

Uppföljning av statliga långtidsstipendier till konstnärer 2011

Uppdaterad: 2012-10-08 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se