Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)

Arbetsprover

Till många av Konstnärsnämndens ansökningar om stipendier och bidrag krävs att du bifogar arbetsprover. Se information nedan och för respektive stipendium eller bidrag.

Digitala ansökningar

Gör du din ansökan via Konstnärsnämndens e-tjänst laddar du upp arbetsprover och bilagor direkt i ansökningsformuläret. 

Observera att du bara kan använda ett begränsat antal tecken i namnet på de filer som ska laddas upp. Dessa är a-z och 0-9. Om du använder andra tecken så kommer dessa att plockas bort.

Ljudfiler

Begränsningar för ljudfiler:
Sammanlagd längd ljudfiler: minst 20 minuter 

Ytterligare information om konvertering av ljudfiler.

Sökande inom musik:
Ett aktuellt ljudprov, som är representativt för dig både vad gäller kvalitet och repertoar, ska bifogas ansökan. Ljudprovet kan till exempel vara en liveinspelning, ett utgivet material eller annat offentligt presenterat verk. Det ska innehålla sammanlagt minst 20 minuter musik. Ljudproven ska inte vara äldre än tre år. Ljudprovet ska bestå av komprimerade filer i MP3-format med minst 320 kbit/s bithastighet och 44,1 kHz samplingsfrekvens. De komprimerade filerna ska innehålla metadatainformation om:

• artist (gruppens namn)
• album (titel på utgivet fonogram)
• låttitel
• låtnummer
•genre
•årtal

Ljudkonstnärer som söker inom bild- och formområdet:
Bifoga max 10 mp3-filer som tillsammans ej överstiger 50 mb.


Bilder/fotografier

Begränsningar för bilder:
Max antal bilder: 10 st
Max storlek per bild: 2 mb
Storlek bilder totalt: 20 mb

Tillåtna format:
.jpg

Filmfiler
Filmfiler ska bestå av komprimerade filer i följande format; mp4 eller mov.
Vi rekommenderar att man använder videokodningsformatet H.264 vid skapandet av filerna.

Begränsningar för filmfiler inom teater och film:
Max antal filer: 1-4
Storlek filer totalt: 250 mb

Inom film är ett uppladdat rörligt arbetsprov obligatoriskt, kan kompletteras med länkar till Vimeo eller Youtube. Läs mer i informationen till höger på denna sida.

Begränsningar för video/filmfiler inom dans:
Max antal filer: 2
Storlek filer totalt: 250 mb

Inom dans är ett uppladdat rörligt arbetsprov obligatoriskt, kan kompletteras med länkar till Vimeo eller Youtube.

Begränsningar för filmklipp inom bild och form:
Max antal filer: 1
Storlek per fil: 50 mb
Storlek filer totalt: 50 mb
Tillåtna format: .mp4 och .mov

Som komplement till en kortare film kan länk lämnas där filmen kan ses i sin helhet.

Partitur

Partitur kan laddas upp som flersidiga PDF-filer. Arbetar du med längre orkesterverk, musikdramatik e.d. accepterar vi färre antal verk än tre stycken. Tänk på att bädda in alla typsnitt som används i pdf-filen.

Max antal filer: 3 st


Arbetsprover som bifogas ansökan som skickas på papper


Bild- och form:

Högst 10 bilder som ryms inom ett stående A4-format.

Granskningen av ansökan och arbetsproverna görs till att börja med enskilt av varje ledamot i Bildkonstnärsfonden. Ansökan och arbetsprover skannas och ledamöterna får tillgång till materialet digitalt. Det försämrar bildkvaliteten, men originalen finns tillgängliga för granskning vid sammanträdet.

Dans:
Arbetsprov i form av rörligt material är obligatoriskt.
1-2 videofiler mejlas via WeTransfer eller liknande tjänst till dans@konstnarsnamnden.se enligt anvisningarna nedan. Ange ditt ärendenummer.

Antal arbetsprov: minst 1, max 2
Storlek: max 250 mb sammanlagt, oavsett antal.
Format: mp4 eller mov

Film:

Arbetsprov är obligatoriskt: Max 1 st dvd (kan innehålla material från flera filmer)
Märk fodral och dvd-skiva tydligt med namn, det bidrag du söker, titel, längd.


Musiker och komponister:

Filerna läggs på en DATA CD-R och bifogas med ansökan.


Teater:

Arbetsprover är inte obligatoriskt men rekommenderas, till ansökan kan bifogas max 1 st dvd.
Märk fodral och dvd-skiva tydligt med namn, det bidrag du söker, titel, längd.

 

Skicka aldrig original. Arbetsprover returneras inte.

Uppdaterad: 2021-02-18 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se