Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Stipendier & bidrag / - Bild & Form / Assistentstipendium

Assistentstipendium


Josef Jägnefält, olja på duk, "Polyethylene"Josef Jägnefält beviljades assistentstipendium 2019 för att assistera Jens Fänge
Bildkonstnärsfonden fördelar omkring 20 assistentstipendier på 100 000 kr. Stipendiet ska ge dig möjlighet att utvecklas genom att arbeta med en mer erfaren kollega under en period, kanske även utomlands.

Stipendiesumman är på 100 000 kronor och ska täcka en period på fem till tio månader som assistent. Den som får stipendiet förväntas inte arbeta mer än halva tiden som assistent. Övrig tid kan anvädas till eget arbete. Observera bara att du inte kan få stipendiet för att fortsätta ett samarbete med dina ordinarie lärare på en konstnärlig högskola. Du kan assistera en person eller en grupp som är verksam inom ditt eget konstområde, men även inom andra yrkesområden om det kan vara utvecklande för ditt konstnärskap.

Ansökan och beslut 
Du står själv för ansökan men den du ska assistera ska också ge sin egen beskrivning av det arbete du kommer att utföra. För att få ett bra utbyte av stipendiet är det mycket viktigt att båda parter i detalj kommit överens om hur samarbetet ska gå till när det gäller arbetsformer, omfattning, tider, villkor och så vidare.

Du kan inte studera samtidigt som du har ett assistentstipendium.

Ansökan
Det är assistenten som söker stipendiet och vars utveckling fonden tar
hänsyn till i sin bedömning. Stipendiet är tänkt att täcka kostnader för
assistentens uppehälle och levnadsomkostnader. I ansökan beskriver du
vad du förväntar dig av tiden som assistent och motiverar ditt val av
person att assistera.

Den konstnär som tar emot en assistent ska också beskriva vilka
arbetsuppgifter assistenten ska utföra och vad samarbetet kommer att
medföra. Beskrivningen förs in i ansökningsblanketten. Den sökande
svarar för att beskrivningen är korrekt återgiven. Den assisterade
konstnären behöver alltså inte skriva under ansökan.

Arbetsprover
Till ansökan bifogas 5-10 arbetsprover av representativa verk företrädesvis från de två senaste åren. Söker du via Konstnärsnämndens e-tjänst laddar du upp
dina arbetsprover i slutet av ansökan (bild, ljud eller film). Skickar du din
ansökan på papper kan du bara skicka bilder. Dessa måste rymmas inom
stående A4-format. Ange årtal, titel, teknik och verkets storlek.
Ansökningar som kommer in på papper skannas och tillgängliggörs
digitalt för Bildkonstnärsfondens ledamöter.

Bifoga inga ytterligare bilagor. Notera att Konstnärsnämnden inte
returnerar arbetsprover eller annat material.

Kriterier
I beredningen tar Bildkonstnärsfonden hänsyn till den sökandens
konstnärliga kvalitet och om samarbetet och det beskrivna arbetet verkar
utvecklande för assistenten.

Om den assisterade konstnären eller assistenten visar sitt arbete publikt
måste det framgå att arbetet genomförts med bidrag från
Konstnärsnämnden.

Utbetalning
Stipendiet är ett skattefritt engångsbelopp och betalas ut till stipendiaten innan stipendierperioden påbörjas.

Redovisning
När arbetet som assistent avslutats redovisas stipendieperioden i en webbenkät som skickas till dig via mejl.


Uppdaterad: 2020-05-08 Tipsa om sidan

 

 

Ansökningstider »

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se