Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Stipendier & bidrag / - Bild & Form / Internationellt utbyte och resebidrag

Internationellt utbyte och resebidrag

Syftet med Konstnärsnämndens bidrag till internationellt utbyte och resebidrag är att stödja konstnärers möjligheter att skapa, utveckla och fördjupa kontakter i utlandet. Bidrag kan sökas löpande och fördelas fyra gånger per år.

Internationellt utbyte i utlandet

För att kunna ansöka om internationellt utbyte krävs att du har en inbjudan från den mottagande institutionen/samarbetsparten i det land du ska resa till. Av inbjudan ska det framgå vad du ska göra och när, samt vad den inbjudande parten står för (t.ex. arvode, logi, lokal, etc.).

Utställning i utlandet
Blir du inbjuden att ställa ut i utlandet kan du få bidrag för att täcka kostnader för resor, transporter, försäkringar och uppehälle under den tid utställningen byggs upp och under vernissage.

Arbetsvistelse/residens
Om du är inbjuden att delta i någon form av internationellt samarbetsprojekt eller residens kan du söka bidrag för att täcka kostnader för resa, deltagaravgifter, bostad och uppehälle.

Seminarium/konferens/workshop
Du kan få bidrag för aktivt deltagande i form av föredrag vid ett internationellt seminarium/konferens eller för att genomföra en workshop i utlandet. Du kan få bidrag för att täcka kostnader för resa och uppehälle.

Om du ska delta i ett internationellt seminarium, konferens, kurs eller workshop utan att vara inbjudan att leda eller hålla föredrag ska du söka resebidrag.

Internationellt utbyte i Sverige

Du kan söka bidrag för att bjuda in utländska konstnärer till Sverige för att ta del av deras erfarenheter och kunskaper. Kärnan ska vara de svenska konstnärernas utbyte av samarbetet. Formerna kan variera; symposier, seminarier, workshops eller gemensamma konstnärliga projekt. Stipendiet ges för att täcka de inbjudna utländska gästernas kostnader för resor och uppehälle, och kan även ges för lokaler där samarbetet sker. 

Resebidrag

Resebidrag kan du söka för att resa utomlands under en kortare tid i arbets- eller fortbildningssyfte. Ingen inbjudan krävs. Du kan till exempel få bidrag för egeninitierade arbetsvistelser, deltagande i seminarium/konferens eller studievistelse för att delta i kortare kurser. Resan ska främja din konstnärliga utveckling och/eller arbetsmöjligheter.

Ansökan

Bidrag kan sökas av varje yrkesverksam utövare inom bild- och formområdet som har sin huvudsakliga konstnärliga verksamhet i Sverige eller är stadigvarande bosatt i landet. Bidrag ges inte till studerande. Är ni flera som ska delta i samma utbyte måste ni lämna in varsin ansökan.

Du kan ansöka om bidrag till internationellt utbyte när som helst under året. Ansökningar samlas in och behandlas fyra gånger om året. Du kan få bidrag retroaktivt, under förutsättning att ansökan skickats in innan utbytet/resan äger rum.

Får du avslag på din ansökan kan du lämna in en ny ansökan, men bara om viktiga förhållanden kring utbytet förändrats efter det första beslutet.

Genom att logga in med din e-legitimation kan du lämna din ansökan via Konstnärsnämndens webbplats. Om du saknar e-legitimation och inte heller har möjlighet att skaffa det kan du ladda ned ansökningsformuläret i pdf-format, fylla i blanketten, skriva ut den och skicka in den per post till Konstnärsnämnden.

Begränsning
Konstnärsnämnden delar inte ut bidrag som är mindre än 5 000 kronor.
Konstnärsnämnden fördelar inte bidrag för vistelser i  länder eller områden där UD avråder från resa.

Arbetsprover

Till din ansökan ska du bifoga mellan 5-10 arbetsprover som inte är äldre än två år. Om du gör din ansökan via Konstnärsnämndens e-tjänst kan du lämna såväl bild-, ljud- och filmfiler. Men om ansökan lämnas på papper är det bara möjligt att lämna bilder på A4-papper. Pappersansökningar skannas när den kommer till Konstnärsnämnden och tillgängliggörs för ledamöterna i delegationen i digitalt format.

Obligatoriska bilagor:

Utställning i utlandet:
- Inbjudan

Prioriteringar och bedömningsgrunder

Vid bedömningen tar delegationen för Iaspisprogrammet i första hand fasta på omfattningen och kvaliteten på din konstnärliga verksamhet. Vid ett utbyte bedöms det också som viktigt om platsen och sammanhanget för utbytet kan vara utvecklande för dig, och om villkoren som erbjuds från institutionen eller organisationen är rimliga.

Utbetalning och skatt
Bidrag till internationellt utbyte betalas ut till det konto som du angivit i ansökan. Bidraget är skattefritt.

Redovisning

Om du blir beviljad bidrag ska du senast en månad efter utbytet avslutats lämna en skriftlig redogörelse Konstnärsnämnden. Om bidraget inte har förbrukats kan du behöva återbetala delar av bidraget.

Uteblir din redovisning påverkar det dina möjligheter att få stöd från Konstnärsnämnden i framtiden.

Redovisa

Om utbytet ändras väsentligt i förhållande till vad som angivits i ansökan eller om det av någon anledning ställs in, ska Konstnärsnämnden kontaktas omgående. Ändringar måste godkännas före utbytet, annars kan det innebära att bidraget eller del av det måste återbetalas. Notera att Konstnärsnämndens bidrag inte kan användas för resor som strider mot Utrikesdepartementets reseavrådan.

Om du har sökt och beviljats bidrag för samma ändamål som avses med detta bidrag hos någon annan instans, ska du meddela Konstnärsnämnden med vilket belopp det beviljade bidraget ska reduceras. I de fall som kostnader täcks med andra bidragsmedel kan bidraget eller del av det återkrävas.

Uppdaterad: 2021-09-16 Tipsa om sidan

 

Ansökningstider

 

Politiska oroligheter

Utrikesdepartementet informerar om vilka länder man ska avstå att resa till på grund av politiska oroligheter som påverkar säkerhetsläget. De informerar även om visum, konsulat etc.

Till UD:s hemsida »

 

 

Läs redovisningar från tidigare stipendiater  »

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se