Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)

Dans

Konstnärsnämnden stödjer yrkesverksamma dansare och koreografer genom olika typer av stipendier och bidrag. Inom ramen för dans behandlas även ansökningar från cirkusartister. Konstnärsnämnden fördelar cirka tio miljoner kronor om året till verksamma inom dans och samtida cirkus.

Vem kan söka?

Bidraget är individuellt. Det innebär att om du ska resa med en kollega måste ni lämna in varsin ansökan. Är ni en ensemble/grupp på mer än två personer som ska resa ska ni istället söka stöd hos Kulturrådet som är ansvarigt för grupper.

För att få stöd ska du vara permanent bosatt i Sverige och/eller ha din huvudsakliga konstnärliga verksamhet här i landet.

Observera att du inte kan få stöd genom oss om du är under konstnärlig utbildning, exempelvis vid konstnärlig högskola eller masterutbildning vid DOCH.

Du kan ansöka via Konstnärsnämndens e-tjänst eller  pappersblankett.
För att ansöka digitalt behöver du en e-legitimation. Se ansökningstider.

Hur bedöms din ansökan?

Ansökningarna bedöms utfirån de regler för urval som riksdagen fastställt; konstnärlig verksamhet och kvalitet samt ekonomiska behov. Nämnden strävar också så långt det är möjligt efter mångfald och spridning när det gäller konstnärliga former, ålder, kön och verksamhetsort.

Vilka bedömer din ansökan?

Beslut om stöd inom dansområdet fattas fr. o m 1 juli 2018 av arbetsgruppen för dans.

Långtidsstipendier fördelas av Konstnärsnämndens styrelse, efter beredning och förslag från arbetsgruppen.

Om arbetsgruppen

Arbetsgruppen för dans är nyinrättad fr. o m 1 juli 2018 och består av fem ledamöter och en ordförande som utses av styrelsen. Ledamöterna är själva professionellt verksamma inom dans, till exempel dansare, koreografer eller producenter.

Kort beskrivning av stipendier inom dansområdet

Arbetsstipendier
Arbetsstipendier ska i första hand möjliggöra fortsatt konstnärligt arbete i allmänhet, men kan även avse  vissa arbetsuppgifter eller utvecklingsarbeten.

Birgit Cullberg-stipendiet
Stipendiet ges årligen till en ung koreograf. Det fördelas utan ansökan.

Långtidsstipendier
Stipendierna är som regel tioåriga och ska ge konstnärer arbetsmässig trygghet för att kunna utveckla sin verksamhet. Ej årlig ansökan. Se ansökningstider.

Pensionsbidrag
Bidraget fördelas för närvarande inte. Bidrag som beslutats tidigare löper på livstid.

Projektbidrag
Bidraget ges till mer omfattande experiment, utvecklingsarbeten, produktioner eller samarbeten, alla med tidplan och budget.

Bidrag för internationellt kulturutbyte u utlandet eller i Sverige
Bidraget ges för att stödja konstnärer som är inbjudna till utlandet för exempelvis gästspel eller andra projekt, och även till internationella samarbetsprojekt i Sverige

Resebidrag
Bidraget kan sökas för utlandsresor som konstnären själv tar initierar, till exempel för att besöka festivaler, delta i kurser eller göra research.

danceWEB-stipendium
Stipendiet ges till en eller ett par unga dansare eller koreografer. Mottagaren deltar i det europeiska stipendieprogrammet som genomförs i Wien varje sommar.

Internationella Studiostipendiet
Stipendiet kan sökas för internationella dansprojekt, och ger tillgång till Konstnärsnämndens studio i Stockholm. 

Internationella Koreografstipendiet
Det internationella koreografstipendiet uppmuntrar arbete för koreografer med fokus på konstnärligt utvecklingsarbete och research under en period om ca två månader utomlands. Vistelsen kan vara förlagd till en plats eller flera, i residensform, eller annan typ av mer omfattande research eller samarbete.

Residensstipendium
Söks för längre vistelser för danskonstnärer på dessa platser som Internationella Dansprogrammet samarbetar med: Tyskland/Berlin/Uferstudios och USA/New York/Movement Research

Läs mer om Internationella Dansprogrammets verksamhet här.

Uppdaterad: 2019-08-02 Tipsa om sidan

 

Läs mer på Konstnärsguiden om stipendier och bidrag i förhållande till skatt- och trygghetssystem.
  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se