Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)

Utdelade stipendier och bidrag 2015

BILD OCH FORM
Extra fördelning av arbetsstipendier (december)
Utlandsresidens (december)
Internationellt kulturutbyte och resebidrag (december)
Assistentstipendium (oktober)
Internationellt kulturutbyte och resebidrag (oktober)
Arbetsstipendium (september)
Residens i Belgrad (juni)
Residens i London (juni)
Residens i Berlin (juni)
Residens i Stockholm (juni)
Residens för nyexaminerade (juni)
Internationellt kulturutbyte och resebidrag (juni)
Internationellt kulturutbyte (mars)
Projektbidrag (mars)
Residens i utlandet (januari)MUSIK

Projektbidrag (mars)
Arbetsstipendier (juni)
Nationellt kompositionsresidens (dec)

Internationella musikprogrammet - KIM
Internationellt kulturutbyte och resebidrag (mars)
Residens i utlandet (maj)
Internationellt kulturutbyte och resebidrag (juni)
Internationellt kulturutbyte och resebidrag (okt)
Internationellt kulturutbyte och resebidrag (dec)TEATER
Arbetsstipendier, beslut 5 okt 2015
Projektbidrag, beslut 18 mars 2015
Resebidrag och internationellt kulturutbyte, första fördelningen mars 2015
Resebidrag och internationellt kulturutbyte, andra fördelningen maj 2015
Resebidrag och internationellt kulturutbyte, tredje fördelningen oktober 2015
Resebidrag och internationellt kulturutbyte, fjärde fördelningen november 2015

 

FILM
Arbetsstipendier, beslut 5 okt 2015
Projektbidrag, beslut 18 mars 2015
Resebidrag och internationellt kulturutbyte, första fördelningen mars 2015
Resebidrag och internationellt kulturutbyte, andra fördelningen maj 2015
Resebidrag och internationellt kulturutbyte, tredje fördelningen oktober 2015
Resebidrag och internationellt kulturutbyte, fjärde fördelningen november 2015

 

DANS
Arbetsstipendier, beslut 5 okt 2015
Projektbidrag, beslut 18 mars 2015

Konstnärsnämndens Internationella Dansprogram - KID:
DanceWEB 2016
Internationellt Studiostipendium januari 2016
Residens Berlin 2016
Residens New York 2016
Internationellt Kulturutbyte och Resebidrag beslut december 2015
Internationellt Koreografstipendium 2015
Internationellt Kulturutbyte och Resebidrag beslut oktober 2015
Studiostipendium Stockholm september 2015
Kompletterande fördelning Internationellt Kulturutbyte och Resebidrag beslut 24 juni 2015
Internationellt Kulturutbyte och Resebidrag beslut juni 2015
Internationellt Kulturutbyte och Resebidrag beslut mars 2015
Residens Berlin och New York
danceWEB
Studiostipendium Stockholm januari 2015

I menyn till vänster kan du se utdelade stipendier och bidrag under 2011-2014.
För stipendier och bidrag beviljade före 2011 gå till stipendieregistret.

Uppdaterad: 2016-06-23 Tipsa om sidan

FLERÅRIGA LÖPANDE STIPENDIER

Alla konstområden:
Långtidsstipendier 10-åriga

Bild och Form, Musik, Teater.
5-åriga arbetsstipendier

Alla konstområden:
Innehavare av statlig inkomstgaranti

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se