Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)

Konstnärsguiden

Webbplatsen Konstnärsguiden vänder sig till konstnärer inom alla områden och innehåller aktuell information om Sveriges skatte- och trygghetssystem. Där finns information om vad som gäller när du blir förälder eller pensionär och vilka rättigheter du har när du blir sjuk. Där finns också information om regler kring skatter, skulder, återbetalning av studielån och mycket mer. Konstnärsguiden ligger under Konstnärsnämndens arbete med att bevaka och sprida kunskap om konstnärers ekonomiska och sociala villkor.


Nio av tio konstnärer är frilansare, många är även löntagare

Nio av tio konstnärer inom alla konstområden beräknas vara frilansande med ofta mycket korta anställningar eller uppdrag. Trygghets- och skattesystemet är oftast skapat för arbetstagare med fast anställning och en arbetsgivare. Konstnärer som ofta byter mellan frilansuppdrag och anställningar kan ha svårt att få tag på aktuella uppgifter och ibland även få motsägelsefulla besked från olika källor.

Konstnärsnämnden har fått i uppdrag att stödja konstnärer med en stöd- och rådgivningsfunktion varpå portalen Konstnärsguiden byggts upp. Konstnärsguiden utvecklas kontinuerligt genom utökning av information samt av exempel som direkt knyter an till konstnärers verklighet.

Till Konstnärsguiden

Uppdaterad: 2016-02-25 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se