Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)

Föräldraförmåner

Som blivande och nybliven förälder har du rätt till stöd i olika former.
Här nedan spaltar vi upp förmånerna och under respektive rubrik hittar du mer information om dem.

Innan barnet är fött

Du som är gravid kan börja ta ut föräldrapenning när det är 60 dagar kvar till den beräknade förlossningen. Båda föräldrarna kan också vara lediga med föräldrapenning för att delta i föräldrautbildning före förlossningen.

Som blivande mamma kan du ha rätt till graviditetspenning om ditt arbete är riskfyllt eller fysiskt påfrestande så att du inte kan fortsätta arbeta graviditeten ut. Detta gäller även egenföretagare. Vad gäller som riskfyllt eller fysiskt påfrestande arbete.

Om din graviditet sätter ner din arbetsförmåga kan du ha rätt till sjukpenning. Beslutet görs alltid genom en individuell prövning.

När barnet är fött

Du som är nybliven pappa eller andre föräldern kan få något som kallas för 10-dagar, det vill säga tio extra dagars ledighet i samband med ditt barns födelse.

Som nyblivna föräldrar har ni rätt att vara hemma med föräldrapenning i sammanlagt 480 dagar. Vid tvillingfödsel får ni ytterligare sammanlagt 180 dagar.

Som förälder kan du ha rätt till vårdnadsbidrag för barn som fyllt ett år, men ännu inte tre år. Förutsättningen är att du inte utnyttjar en offentligt finansierad förskola. Förutsättningarna varierar från kommun till kommun. Fram tills barnet fyllt åtta år eller slutat första klass har du rätt att arbeta deltid.

Läs även om föräldrapenning vid adoption.

Barnbidrag

Barnbidrag är ett ekonomiskt stöd som betalas ut automatiskt varje månad till föräldrar som bor och har barn under 16 år i Sverige. Har du flera barn under 16 år får du flerbarnstillägg.

Om barnet blir sjukt

Du har rätt till tillfällig föräldrapenning för vård av sjukt barn, så kallade VAB-dagar. I vissa fall, då barnet är sjukt längre är 7 dagar, kan du dock behöva visa läkarintyg.

Om föräldrapenningen:

Din föräldrapenning beräknas på din SGI läs på kassakollen hur stor din föräldrapenning blir.

Om barnomsorg på obekväm arbetstid:

Kommunerna har ingen skyldighet att erbjuda barnomsorg på annan tid än normal arbetstid, enligt Regeringsrätten. Men du kan kontakta din egen kommun och höra hur det fungerar just där.  

  

Uppdaterad: 2019-08-21 Tipsa om sidan

Påverka ditt försäkringsskydd och pension som frilansare

De flesta konstnärer på scen-, musik-, bild- och ordområdet är frilansande antingen som tidsbegränsat anställda, företagare eller både och, s.k. kombinatörer. Frilansande anställda har ofta tidsbegränsade anställningar som varierar i längd. Under perioderna mellan visstidsanställningarna omfattas man sällan av arbetsgivarens tjänstepensionsförsäkring. Sådana perioder kan pågå någon vecka upp till flera månader.

Som frilansare med eller utan eget företag måste du därför själv se om ditt försäkringsskydd. Samtidigt finns det ett försäkringsskydd som det allmänna trygghetssystemet redan erbjuder dig som kan vara bra att ha koll på.

Läs mer om hur du kan påverka ditt försäkringsskydd.

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se