Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)

Arbetslöshetsförsäkring

Arbetslöshetsförsäkringen är en omställningsförsäkring. Den ger dig möjlighet till visst ekonomiskt stöd under en begränsad tid, för att söka efter ny anställning.

Försäkringen förutsätter ett aktivt arbetssökande från din sida samt att du är beredd att exempelvis pendla, flytta eller skola om dig för att få nytt jobb.

För att veta mer läs broschyren ”Så fungerar arbetslöshetsförsäkringen”.

Om du är medlem i a-kassa

Det är a-kassan som utreder och beslutar om din ersättningsrätt samt betalar ut eventuell arbetslöshetsersättning, Kontakta din a-kassa om du har frågor om din ersättning. Här hittar du kontaktuppgifter till alla A-kassor.

Om du inte är medlem i a-kassa

Om du inte är medlem i någon a-kassa vänder du dig till Alfa-kassan för information och utbetalning av din grundersättning.

Du måste vara inskriven hos Arbetsförmedlingen

För att anses som arbetssökande måste du bland annat vara inskriven hos Arbetsförmedlingen. Där kan du också få information om allmänna villkor för arbetslöshetsersättning.

Arbetsförmedlingen kontrollerar att du uppfyller villkoren för ersättning och är skyldiga att underrätta din a-kassa om förhållanden som kan tänkas påverka ersättningsrätten.

Arbetsförmedlingen Kultur Media

Arbetsförmedlingen Kultur Media är en rikstäckande specialförmedling inom kulturområdet. Läs mer om AF Kultur Media.

AF Kultur Media har kontor på tre orter, men finns representerade i hela landet. Arbetsförmedlingen bygger även upp en digital service för inskrivning och kartläggningssamtal.

A-kassa och pension

Du kan inte få ersättning från a-kassan längre än från och med den månad då du fyller 65 år. Då avslutas medlemskapet i a-kassan automatiskt. Du behöver inte ansöka om att gå ur. A-kassan återbetalar eventuell överskjutande medlemsavgift.

Från 2 juli 2018 gäller nya regler för samordning mellan pensionsuttag och a-kassa. De nya reglerna innebär att dagpenningen från a-kassan minskas med samma belopp som du tar ut i pension. Detta gäller både den allmänna pensionen från Pensionsmyndigheten och tjänstepension.

För utbetalning från privat avdragsgillt pensionssparande, (där inte arbetsgivaren har betalat premien) görs ingen minskning av a-kasseersättningen. Det spelar ingen roll hur stor del av och vilka delar av pensionen du tar ut. Det är det totala beloppet som räknas.

Om du gör ett uppehåll i pensionsuttaget upphör minskningen av a-kassan från den dag (månadsskifte) då pensionsuttaget upphör. Du måste meddela din a-kassa om du förändrar ditt uttag av pension, både om du återkallar den eller väljer att du ut en större eller mindre andel.

Den 2 juli 2018 slopades också den regel som innebar att du inte kunde gå med i a-kassan efter fyllda 64 år.

Uppdaterad: 2021-03-03 Tipsa om sidan

Centrumbildningarna

Centrumbildningarna samlar de fria professionella kulturutövarna i Sverige. De förmedlar och producerar kultur över hela landet och är specialiserade på olika konstområden. Det finns 14 olika organisationer.

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se