Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)

Sjuk utomlands

Ta med Europeiska sjukförsäkringskortet

Alla som har svenskt medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd i Sverige och som vistas i ett annat EU-land har rätt till samma sjukvård som andra försäkrade i det landet. Du måste vända dig till en läkare eller annan vårdpersonal som är ansluten till det allmänna sjukvårdssystemet i landet och dessutom ha med dig det Europeiska sjukförsäkringskortet (EU-kortet) som visar att du är försäkrad i Sverige.

EU-kortet kan du beställa hos Försäkringskassan. Om du inte kan visa upp kortet kan du bli tvungen att betala alla kostnader själv, och det är i många fall inte möjligt att få pengarna tillbaka i efterhand.

Om du reser utanför EU

Sverige har även sjukvårdsavtal med vissa länder utanför EU-området. Vilka dessa länder är vet Försäkringskassan. Om du ska resa till ett land utanför EU/EES-området eller ett land som Sverige inte har avtal med bör du se över ditt privata reseskydd, så att du är försäkrad för bland annat sjukvårdskostnader.

Om du reser på uppdrag av din arbetsgivare

Om du är utomlands på uppdrag av en arbetsgivare gäller den svenska socialförsäkringen på samma sätt som i Sverige, vilket medför att du också omfattas av svensk arbetsskadeförsäkring.

Läs mer på Konstnärsguiden under rubriken "Arbeta och bo utomlands".

Läs mer på Försäkringskassans hemsida "Om du arbetar eller bor utomlands". 

Uppdaterad: 2019-03-22 Tipsa om sidan

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se