Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)

Svårt sjuk anhörig

Du kan få närståendepenning

Om du avstår från förvärvsarbete och därmed går miste om din arbetsinkomst för att vårda en närstående person som är svårt sjuk, kan du få ersättning från Försäkringskassan. Det kallas för närståendepenning. Till närstående räknas anhöriga, men även andra som du har nära relationer med till exempel vänner eller grannar. Med svårt sjuk menas sådana sjukdomstillstånd som innebär ett påtagligt hot mot den sjukes liv.

Både vårdaren och den sjuke måste omfattas av socialförsäkringen. Det innebär att du och den sjuke måste arbeta och bo i Sverige. Vården måste dessutom ges i Sverige.

Läs mer om närståendepenning om du är anställd.

Läs mer om närståendepenning om du har enskild firma.

Uppdaterad: 2019-03-22 Tipsa om sidan

   

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se