Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)

Sjukpenninggrundande inkomst

Om du är anställd

Din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) används för att räkna ut hur stor exempelvis din föräldrapenning eller sjukpenning kommer att bli. Din SGI fastställs av Försäkringskassan utifrån din beräknade årliga arbetsinkomst, dvs. din totala lön före skatt. Din SGI ska motsvara den ersättning för utfört arbete som du beräknas komma att få under det kommande året.

Din tidigare inkomst kan ge vägledning
I praktiken har många konstnärligt yrkesverksamma svårt att beräkna hur stora inkomsterna kommer att bli. För att kommande arbeten ska räknas krävs ofta att dessa är avtalade och går att påvisa. Ofta är det inte så det går till i branschen och detta kan leda till svårigheter med att få en riktig SGI fastställd. För att åstadkomma en rättvisande SGI behöver Försäkringskassan ofta titta igenom hur dina inkomster sett ut under tidigare år, för att med ledning av dessa beräkna hur det kommande årets inkomster kan tänkas bli. Det är dock viktigt att veta att det är den framtida inkomsten som SGI ska återspegla.

Läs mer om din SGI som anställd här. Där står även vilka inkomster som räknas, hur man räknar ut en årsinkomst m.m.

Om du är egen företagare

Om du är egen företagare, dvs. har F-skatt, ska du uppge den inkomst du beräknar att få från näringsverksamheten (resultatet) som årsinkomst. Om ditt företag har funnits längre än 24 månader beräknar Försäkringskassan normalt din sjukpenninggrundande inkomst efter hur dina inkomster har utvecklats de senaste tre åren, tillsammans med den inkomst som du själv har lämnat.

Verksamhet under uppbyggnad
Du som nyligen har startat ett företag kan under ett uppbyggnadsskede om 24 månader ha rätt att få en sjukpenninggrundande inkomst som motsvarar vad en anställd skulle få för liknande arbete med samma utbildning och erfarenhet.

Läs mer om din SGI som egen företagare.

Uppdaterad: 2017-07-26 Tipsa om sidan

Exempel - anställd dansare:

Elias är dansare med en tidsbegränsad anställning på Stadsteatern. Han drabbas av en inflammation i foten och blir sjukskriven under en månad. Elias sjukpenninggrundande inkomst (SGI) beräknas på innevarande års inkomst före skatteavdrag. Eftersom Elias har en anställning som löper ut innan årets slut är det svårt att fastställa den beräknade inkomsten. Försäkringskassan tittar därför på hur Elias årsinkomster har sett ut de senaste åren och gör sin beräkning utifrån det. Elias har rätt till sjuklön från sin -arbetsgivare under de 14 första dagarna, med avdrag för en karensdag. Därefter får han 80 % av sin SGI i sjukpenning.

 

Exempel - frilansande bildkonstnär med enskild firma:

Artur är frilansande konstnär med enskild firma. I samband med en hängning av sina senaste verk på sitt galleri bryter han armen och blir sjukskriven i en månad av sin läkare. Artur vänder han sig till Försäkringskassan och ansöker om sjukpenning. Som underlag för Försäkringskassan beräkning av Arturs SGI skickar han in uppgifter om sin beräknade inkomst för året. Eftersom Artur uppskattar hans inkomster kommer att bli lägre än tidigare års inkomster, kommer Försäkringskassan istället att fastställa Arturs SGI utifrån hur inkomsterna för hans tre senaste verksamhetsår har sett ut.

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se