Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)

F-skatt

Om du har inkomst av näringsverksamhet, till exempel i enskild firma betalar du själv dina skatter och sociala avgifter (egenavgifter). Du ansöker om F-skatt hos Skatteverket.

Ange tydligt att du har godkännande för F-skatt när du får uppdrag

När någon anlitar dig för ett arbete är det viktigt att du talar om att du har F-skatt. Det kan du göra redan i offerten eller avtalet. Det bör även framgå av dina fakturor att du är godkänd för F-skatt. Du skriver "Godkänd för F-skatt" eller ”har godkännande för F-skatt”. Då vet uppdragsgivaren att denne inte behöver dra skatt och betala socialavgifter för dig.

Ansöka om F-skatt

När du ansöker om F-skatt gör Skatteverket en bedömning om du bedriver näringsverksamhet utifrån tre villkor:

  • Självständighet
  • Vinstsyfte
  • Varaktighet

Om självständighet
Att du är självständig innebär att du tar uppdrag från flera olika uppdragsgivare och själv beslutar hur uppdragen ska utföras. Man tittar på om du själv bestämmer var och när du ska arbeta

Om vinstsyfte
Syftet med en verksamhet är att den ska gå med vinst eller uppvisa ett ekonomiskt överskott på sikt. Det är själva syftet att göra vinst som står i förgrunden

Om varaktighet
Din verksamhet ska vara yrkesmässig och bedrivas regelbundet och varaktigt. Tillfälliga inkomster anses i vanliga fall som tjänsteinkomster.

Ansökan på särskild blankett

Ansökan om F-skatt gör du på en särskild blankett, Företagsregistrering. Du hittar både den och en informationsbroschyr om hur den ska fyllas i på Skatteverkets hemsida.
Skatteverkets broschyr

Du kan även ansöka elektroniskt om F-skatt. Det gör du på
Verksamt.se 

Beräkning av preliminär F-skatt

De belopp du anger som beräknad inkomst i Företagsregistrering ligger till grund för uträkningen av din preliminära F-skatt. Beroende på vilken företagsform det gäller beräknas överskottet av verksamheten och F-skatten något annorlunda.

Upphovsmannakonto

Som fritt utövande konstnär har du möjlighet att använda dig av ett upphovsmannakonto. När du har inkomster som varierar mycket mellan olika år är upphovsmannakonto ett sätt att fördela inkomsterna jämnare. Ett år då ditt resultat är ovanligt bra kan du i vissa fall sätta in en del av vinsten på banken, på ett särskilt upphovsmannakonto. Där är pengarna låsta tills du tar ut dem och det måste du göra inom fem år. När du tar ut pengarna från kontot ingår de i ditt resultat och blir beskattade.

Läs mer om upphovsmannakonto på Skatteverkets hemsida.

F-skatt för enskild firma och delägare i handelsbolag

För enskild firma och delägare i handelsbolag beräknas den preliminära F-skatten efter inkomstskatt och egenavgifter på det beräknade överskottet. Vid beräkning av överskottet är det viktigt att du tar hänsyn till det schablonavdrag för egenavgifter som du får göra. Avdraget minskar det beskattningsbara underlaget, vilket ger en lägre skatt än om du inte tagit med avdraget. Schablonavdraget varierar beroende på din ålder. Du kan läsa mer hos Skatteverket.

Du som har en enskild firma eller är delägare i ett handelsbolag kan välja antalet karensdagar som du vill ha. Du kan välja mellan alternativen 1, 14, 30, 60 eller 90 dagars karenstid. Om du inte själv angivit annat har du 7 karensdagar. De dagar du har karens får du ingen ersättning för vid sjukdom, men du betalar i gengäld mindre i egenavgifter. Val av antalet karensdagar gör du hos Försäkringskassan. Efter 55 års ålder kan du inte byta till färre karensdagar.

(Minskningen av egenavgifterna är ganska liten om du väljer fler karensdagar, för de allra flesta är det bättre att välja 1 karensdag)

I enskild firma och handelsbolag tar du inte ut lön, utan du skattar för överskottet, som framkommer i inkomstdeklarationen. När du tar ut pengar från företaget är det alltså inte lön, utan du gör så kallade egna uttag ur verksamheten. 

F-skatt för aktiebolag och ekonomisk förening

För aktiebolag och ekonomiska föreningar är bolagsskatten 22 % på överskottet. Här görs inget schablonavdrag för egenavgifter. Istället får man i dessa företagsformer göra avdrag i den löpande bokföringen för lönekostnader inklusive arbetsgivaravgifter.

I aktiebolag och ekonomiska föreningar kan du som delägare eller medlem inte ta ut pengar privat hur som helst ur verksamheten. Vanligast är att du är anställd och därmed får lön för nedlagt arbete. Precis som vid annan anställning dras det skatt från din bruttolön som arbetsgivaren (föreningen eller ditt bolag) betalar in till Skatteverket för din räkning.

Egenavgifter och arbetsgivaravgifter

Storleken på egen- och arbetsgivaravgifterna varierar beroende på din ålder.

Egenavgifterna är inkluderade i den beräknade preliminära F-skatten för enskild firma och handelsbolag som betalas in månadsvis.

Arbetsgivaravgifter redovisas särskilt och betalas in månadsvis. Tänk på att anmäla bolaget eller föreningen som arbetsgivare till Skatteverket om du har anställda. Det gäller även för dig med aktiebolag eller ekonomisk förening där enbart du själv är anställd.

Inbetalning av F-skatt

Du får ett besked om hur mycket F-skatt du ska betala för hela året och inbetalning görs sedan varje månad med lika stora belopp.

När du första gången ansöker om F-skatt har du möjlighet att begära uppskov i tre månader med betalningen. Tänk på att detta inte innebär en lägre sammanlagd skatt utan att samma totalsumma fördelas över kortare tid. Den enda skillnaden är att du börjar betala in tre månader senare.

Redovisning av moms

Momsen ska redovisas i särskild momsdeklaration.  Företag som har en årsomsättning på högst en miljon kr behöver bara redovisa moms en gång per år, senast 12 maj året efter inkomståret.

Detta gäller dock inte om du har haft EU-handel. Då måste momsdeklarationen lämnas senast 26 februari. Du anses ha bedrivit EU-handel även om du bara har gjort ett enda inköp eller en enda försäljning från/till något annat EU-land.

Du kan läsa mer på Konstnärsguiden under rubriken "Moms". 

Undvik kvarskatt eller låsta pengar

Du bör alltid göra en budget och försöka uppskatta årets intäkter och kostnader för att beräkna ett så rättvisande resultat som möjligt. Tanken är att den preliminära skatten ska vara så nära den slutliga skatten som möjligt. Då slipper du kvarskatt eller alternativt att ligga ute med pengar som du kunde använt i din verksamhet.

Du kan justera F-skatten under året

Om din verksamhet inte beräknas gå med vinst första året får du ange noll kronor som beräknat överskott. Om du under året upptäcker att din beräkning slår fel på grund av att du tjänar betydligt mer eller mindre än du tidigare angivit, kan du när som helst lämna in en ny preliminärdeklaration till Skatteverket för att justera din preliminära F-skatt för resten av året.

F-skatten är preliminär och den stäms sedan av mot den slutliga skatt som beräknas när året är slut och du lämnat din inkomstdeklaration.

Du kan mista ditt godkännande F-skatt

Skatteverket kan återkalla ditt godkännande för F-skatt. Det kan exempelvis hända om du inte deklarerar eller betalar dina skatter som du ska. Det kan innebära stora problem för dig som företagare då många företag endast anlitar uppdragstagare med godkännande för F-skatt. Även kreditgivare kan kontrollera att du innehar F-skatt för din verksamhet och att du sköter redovisning och inbetalning av skatt.

Om godkännandet för F-skatt återkallas får du istället A-skatt och ska därmed skattemässigt behandlas som en anställd av uppdragsgivaren. Även om du har ett företag ska alltså uppdragsgivaren i så fall göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter.

Uppdaterad: 2019-03-19 Tipsa om sidan

 

Påverka din skatt som enskild näringsidkare

Just konstnärer hör i regel inte till den grupp i samhället som sysslar mest med skatteplanering. Eftersom inkomsterna ofta är låga finns det inte så mycket att planera med. Därför innehåller den här handledningen i huvudsak sådant som är viktigt för just konstnärer. Det handlar främst om att inte i onödan betala statlig skatt samt att maximera sjukpenninggrundande och pensionsgrundande inkomst.

Lär mer om att påverka din skatt som enskild näringsidkare.

Lyssna på Skatteskolan - en podcast för företagare.

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se