Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)

Moms

Du som är företagare och bedriver momspliktig verksamhet ska ta ut moms av dina kunder eller uppdragsgivare. Du lägger på moms på din försäljning av varor och tjänster (utgående moms) och lyfter moms på dina inköp (ingående moms).

Dina kunder betalar momsen till dig och du betalar momsen vidare till Skatteverket. Den moms som du betalar på dina inköp i företaget får du tillbaka från Skatteverket. Om momsdeklarationen visar att du fått in mer utgående moms än vad du har betalat i ingående moms, ska du betala mellanskillnaden till Skatteverket. Om det är tvärtom, får du tillbaka skillnaden från Skatteverket.

Regler för att ta ut moms

Fyra förutsättningar ska vara uppfyllda för att du ska vara skyldig att ta ut moms från din kund eller uppdragsgivare:

 • Du omsätter (säljer) varor eller tjänster.
 • Varorna eller tjänsterna är momspliktiga.
 • Omsättningen görs i en yrkesmässig verksamhet.
 • Omsättningen sker inom landet.

Moms du inte får lyfta

Märk väl att du inte får lyfta momsen på privata inköp, även om de betalats med pengar från företaget.

Registrera dig för moms

Om du är skyldig att eller frivilligt vill redovisa moms måste du registrera dig för moms hos Skatteverket. Du kan registrera dig elektroniskt på Verksamt.se  eller skicka in blanketten Företagsregistrering till Skatteverket. Du hittar länkar till dessa i menyn till höger.

Momsredovisning

Moms redovisas i en momsdeklaration. I samband med att du lämnar momsdeklarationen och den utvisar att du ska betala moms, måste du se till att det finns tillräckligt med pengar på ditt skattekonto.

Se momsdeklaration  

Faktura krävs för momspliktiga varor eller tjänster

När du säljer momspliktiga varor eller tjänster till juridiska personer eller andra näringsidkare måste du utfärda en faktura. Faktureringskrav finns inte om du säljer till privatpersoner, men du ska ändå dokumentera försäljningen så att du kan bokföra den. Av fakturan ska bland annat framgå vad du har sålt, priset på varan eller tjänsten, vilken momssats som gäller för din försäljning samt momsbeloppet i kronor.

Momsfritt

Gage på artistframträdanden är momsfria om artisten:

 • är en utövande konstnär
 • framträder inför levande publik
 • framför ett litterärt eller konstnärligt verk som är skyddat av upphovsrättslagen. 

Sångare, musiker, dansare, skådespelare är exempel på utövande konstnärer som kan uppträda momsfritt under förutsättning att de säljer sitt framträdande själv eller genom sitt bolag. Om flera utövande konstnärer uppträder tillsammans, till exempel en orkester eller en teatergrupp, är framförandet också momsfritt, om det är artisten som säljer föreställningen. För att gaget ska vara momsfritt krävs dessutom att det avser ett framträdande inför levande publik.

Det arbete som görs av till exempel regissörer, repetitörer eller scenografer sker vanligtvis inte inför publik. Deras ersättning är därför inte momsfri. Då gäller reglerna för 6 eller 25 procent moms.

Momsfriheten gäller även varor och tjänster som anses underordnade det artistiska framförandet, t.ex. resor, hotellrum, rekvisita eller instrument.

En bildkonstnär som själv säljer egna konstverk för mindre än 336 000 kronor per år behöver inte redovisa någon moms på försäljningen. Observera att om du överskrider fribeloppet blir all din försäljning momspliktig, även den du inte tidigare tagit ut moms för. Momssatsen är då 12 procent. Det behöver inte vara någon nackdel, eftersom du lägger på mindre moms än de 25 procent som du betalar på många av dina utgifter. Se exempel c) bland momsexemplen.

Omsättningsgräns på 30 000 kr för moms
Från 1 januari 2018 har Sverige infört en omsättningsgräns på 30 000 kr för moms. Företagare vars omsättning beräknas vara högst 30 000 kr kan välja om man vill redovisa moms eller inte. Den som väljer att bli momsbefriad behöver i så fall inte lämna några momsdeklarationer. Någon utgående moms får inte anges i fakturorna. Någon ingående moms på utgifterna får inte lyftas.

Läs om detta i avsnittet Omsättningsgräns för moms.

6 procent moms

Momsen är 6 procent vid upplåtelse eller överlåtelse av:

 • rättigheter till ljud- eller bildupptagning av den utövande konstnärens framförande
 • upphovsrätten till litterära verk t.ex. skönlitterära verk, beskrivande verk, översättningar och bearbetningar
 • upphovsrätten till konstnärliga verk t.ex. musikaliska verk, sceniska verk, filmverk, bild- och form konstverk

Momsen är därför 6 procent på:

 • upphovsrättsliga ersättningar från skiv-, film-, radio- och Tv-bolag samt royalty från bokförlag och tidningar
 • upphovsrättsliga ersättningar från STIM
 • upphovsrättsliga ersättningar från Bildupphovsrätt i Sverige
 • Böcker, dock inte e-böcker eller ljudböcker som det är 25 % moms på. (Det finns ett förslag om att momsen på dessa ska sänkas till 6 % från 1 juli 2019.)

12 procent moms

Om du är konstnär och själv säljer egna konstverk för över 336 000 kronor per år eller frivilligt väljer att momsregistrera dig ska du redovisa moms med 12 procent på din försäljning. Observera att möjligheten till momsfrihet bara gäller om du själv säljer dina egna alster genom din enskilda firma. Har du aktiebolag och säljer dina konstverk genom detta, är det alltid 25 procent på konstverken. Likaså om ett galleri säljer konstverk.

Om du ställer ut på ett galleri, använder man ofta ett upplägg som kallas gallerimoms. Det går ut på att även om kunden köper konstverket i galleriet är det du som står som säljare, inte galleriet. Därmed blir det momsfritt eller 12 procent. Sedan fakturerar galleristen dig provisionen, som det är 25 procent moms på.

25 procent moms

Momsen är 25 procent om du upplåter eller överlåter rätten till t.ex.:

 • fotografier
 • reklamalster
 • dataprogram
 • film, video eller liknande upptagning med information
 • utför tjänster eller uppdrag

Föredragshållare, exempelvis en konstnär som berättar om sitt konstnärskap och visar delar ur sin produktion tar ut moms på 25 procent. Likaså är momsen 25 procent på bruks- och byggnadskonst som säljs som varor.

Läs momsexempel på Konstnärsguiden.
Läs mer i Skatteverkets broschyr Moms inom kulturområdet .

Uppdaterad: 2020-11-11 Tipsa om sidan

Exempel moms:

a) Bildkonstnären Nicole har just sålt en tavla till sin granne Stina. Tavlan kostade 12 000 kronor. Eftersom Stina har köpt tavlan i egenskap av privatperson behöver Nicole inte skriva ut någon faktura. Hon behöver heller inte ta ut någon moms eftersom hon själv har sålt ett eget konstverk och inte säljer konst för över
336 000 kronor om året. Hade Nicole en omsättning på över 336 000 kronor eller frivilligt registrerat sig för moms hade hon tagit ut moms på 12 procent.

Observera dock att Nicole ska deklarera för inkomsten 12 000 kronor i sin inkomst-deklaration.

b) Skådespelaren Margareta har enskild firma och är momsregistrerad. Det händer att hon anlitas av andra företag för att hålla föredrag om skådespelaryrket. Då skriver hon en faktura med moms på 25 procent till sin uppdragsgivare eftersom syftet är att uppträda som föredragshållare och inte som skådespelare. Hade hon framträtt som skådespelare inför en levande publik hade hennes gage varit momsfritt.

Läs fler momsexempel.

 • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
 • Telefon: 08 - 506 550 00
 • E-post: info@konstnarsnamnden.se