Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Olika typer av inkomster

Olika typer av inkomster

Inkomst av konstnärlig, litterär eller annan kulturell verksamhet kan vara inkomst av tjänst, inkomst av näringsverksamhet eller inkomst av hobby-
verksamhet. I vissa fall kan du också bli beskattad för inkomst av kapital.

Inkomst av tjänst

Lön, sjuklön, sjukpenning, pension och alla förmåner som du får från arbetsgivare, uppdragsgivare eller t.ex. från Försäkringskassan beskattas som inkomst av tjänst. Det spelar ingen roll om arbetet är tillfälligt eller varaktigt.

Även vissa stipendier kan vara skattepliktiga som inkomst av tjänst. Det gäller främst periodiska stipendier som utbetalas under en längre tid än två år i följd.

Se mer på Konstnärsguidens under rubriken "Stipendier och bidrag".

Inkomst av näringsverksamhet

När den konstnärliga, litterära eller kulturella verksamheten drivs yrkesmässigt dvs. självständigt, varaktigt och med vinstsyfte ska din inkomst tas upp som intäkt av näringsverksamhet.

Ibland kan det vara svårt att avgöra om en inkomst är inkomst av tjänst eller ska räknas till näringsverksamhet.

Se mer på Konstnärsguidens under rubriken "Företagsformer".

Blandad inkomst av tjänst och näringsverksamhet

Det går också att ha båda formerna av inkomst parallellt, vilket är vanligt för konstnärer inom alla konstområden. Det brukar benämnas som att man är en kombinatör. Det kan t.ex. vara när du är anställd som bildlärare och får lön för det jobbet och samtidigt har ett uppdrag som frilansande konstnär för att utföra en offentlig utsmyckning. Det kan också gälla för en skådespelare som varvar anställningar med egna projekt som bedrivs i egen näringsverksamhet.

Inkomst av hobbyverksamhet

Hobbyverksamhet är något som inte är din huvudsakliga sysselsättning. Om du bara räknar med att få några enstaka uppdrag ses det inte som näringsverksamhet, även om uppdragen är självständigt utförda och vinstsyfte finns. Sådana tillfälliga inkomster är normalt hobby- eller tjänsteinkomster.

Du deklarerar överskott av hobbyverksamhet som inkomst av tjänst och du betalar själv dina sociala avgifter. Har du underskott deklarerar du inte detta alls.

Läs mer i Skatteverkets broschyr "Hobbyverksamhet" .

Inkomst av kapital

Ränta, aktieutdelning eller hyra vid uthyrning är exempel på inkomst av kapital. Det betyder att du som har inkomst av tjänst och till exempel får in hyra för utrustning du har lånat ut kan bli beskattad i inkomstslaget kapital.

Om du däremot bedriver näringsverksamhet och inom ramen för denna har investerat pengar i utrustning som du hyr ut tas hyran upp som en intäkt i näringsverksamheten.

För mer specifik information rörande särskilt konstområde finns konstnärsorganisationer, se vidare på KLYS - Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd

Uppdaterad: 2019-03-19 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se