Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)

Ersättningens storlek

Arbetslöshetsersättning betalas antingen som grundbelopp eller som inkomstrelaterad ersättning. I båda fallen måste du ha uppfyllt ett arbetsvillkor för att ha rätt till ersättning.

Grundbelopp för dig utan a-kassa

Om du inte är medlem i någon a-kassa ska du kontakta Alfa-kassan för arbetslöshetsersättning enligt grundbeloppet/grundersättningen.

Ersättning från a-kassa

Du ska ha varit medlem i en a-kassa under minst tolv månader för att söka inkomstrelaterad ersättning. Du måste ha uppfyllt åtminstone ett arbetsvillkor under medlemstiden. Hur mycket du får beror på vilken genomsnittlig inkomst du hade under de tolv månaderna innan du blev arbetslös. Under de första 200 ersättningsdagarna är din ersättning högst 80 procent av din tidigare genomsnittliga inkomst. Om du fortfarande är arbetslös efter 200 ersättningsdagar får du högst 70 procent av din tidigare genomsnittliga inkomst i ersättning.

Grundbeloppet kan du få som inte är medlem i en a-kassa eller som inte varit medlem tillräckligt länge. Du måste ha fyllt 20 år. Grundbeloppet är högst 365 kronor per dag. Är din genomsnittliga arbetstid innan arbetslösheten lägre än heltid så minskar beloppet.

Det är din a-kassa som beslutar om vilken ersättning du kan få. Läs mer om arbetslöshetsersättningens storlek.

Beräkning av din dagpenning från a-kassa

För att räkna fram din inkomstrelaterade försäkring beräknar a-kassan din normalarbetstid (genomsnittlig arbetstid de senaste 12 månaderna) och din normalinkomst (genomsnittlig månadsinkomst). De månader som ingår i beräkningen av arbetstiden kallas för ramtid.

Normalinkomsten beräknas på dina tidigare inkomster. Beräkningarna anger hur många ersättningsdagar per vecka som du har rätt till och hur stor din dagpenning blir. Många fackförbund erbjuder tilläggsförsäkringar för att kompensera inkomstbortfallet.

Kontakta din a-kassa för mer information om din ersättning.

Uppdaterad: 2019-03-22 Tipsa om sidan
  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se