Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)

Utbetalning

Den första veckan du är arbetslös får du ingen ersättning. Därefter har du rätt till 300 dagars ersättning och längre om du har barn under 18 år. Tänk på att du kan mista din ersättning om du inte är villig att söka ett arbete som du blivit anvisad arbetsförmedlingen.

Din arbetslöshet inleds med sju dagars karenstid. Under karensen får du ingen ersättning. Därefter får du ersättning med din dagpenning för maximalt fem dagar per vecka (måndag till fredag). Ersättningsperioden är 300 dagar. Om du har barn under 18 år den 300:e ersättningsdagen har du rätt till ytterligare 150 ersättningsdagar. För att få en ny period måste du uppfylla ett nytt arbetsvillkor.

Antalet ersättningsdagar per vecka minskar vid arbete, sjukdom eller annat som hindrar dig från att ta arbete.

Tackar du nej kan din ersättning bli nedsatt

Om du tackar nej till anvisat arbete har Arbetsförmedlingen skyldighet att informera a-kassan om att så har skett och varför. Om du saknar giltigt skäl kan du få nedsatt ersättning under en period.

Tackar du nej vid flera tillfällen under samma ersättningsperiod kan du mista ersättningsrätt och måste uppfylla ett nytt arbetsvillkor för att återfå den.

Du kan bli avstängd i 45 dagar

Om du själv säger upp dig eller avbryter ett program utan giltigt skäl blir du avstängd från ersättning i högst 45 dagar. Om detta inträffar tre gånger under samma ersättningsperiod kan du mista ersättningsrätten helt och måste uppfylla ett nytt arbetsvillkor för att återfå den.

Otillbörligt beteende på arbetsplats eller arbetsmarknadspolitiskt program som leder till uppsägning eller avbrott kan ge avstängning i 60 dagar.

Regler vid deltidsarbetslöshet

Den 15 maj 2017 trädde nya regler för deltidsarbetslösa i kraft. De nya reglerna innebär att den som arbetar deltid har rätt till arbetslöshetsersättning under 60 veckor jämsides med deltidsarbetet.

För mer information om utbetalning kan du kontakta din a-kassa eller Arbetsförmedlingen.

Uppdaterad: 2019-03-22 Tipsa om sidan
  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se