Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)

Egen företagare

Även du som har varit egen företagare på hel- eller deltid kan ha rätt till arbetslöshetsersättning. Du måste också uppfylla de allmänna grund- och arbetsvillkoren.

Huvudregeln för dig med eget företag

Det finns a-kassor som riktar sig enbart till egna företagare och en del tillåter både anställda och egna företagare som medlemmar. Tänk på att kontrollera vad som gäller redan när du startar din verksamhet så att du väljer en a-kassa som passar för dig.

Huvudregeln för att du som drivit eget företag ska få ersättning är att du upphör helt med verksamheten och avvecklar företaget. Det betyder t.ex. att du måste sälja företagets tillgångar, säga upp lokaler och avregistrera eller sälja bolaget. Ersättning betalas inte ut under själva avvecklingstiden. Tänk på att olika företagsformer kan innebära olika krav för att din personliga verksamhet i företaget ska anses ha upphört. Ta kontakt med din a-kassa i ett tidigt skede för att få veta vad som gäller. För dig som är konstnär kan du även kontakta Arbetsförmedlingen Kultur Media.

Ersättning vid tillfälligt uppehåll (vilande verksamhet)

Du kan också ha rätt till ersättning vid tillfälligt uppehåll i verksamheten. För att få ersättning vid uppehåll i verksamheten får inte någon verksamhet överhuvudtaget bedrivas i företaget. En företagare har möjlighet att ha flera tillfälliga uppehåll per verksamhet. För att arbetslöshetsersättning ska kunna utbetalas under uppehållen krävs att minst 5 år har passerat från det att verksamheten senast återupptogs. Om det inte hunnit gå 5 år måste verksamheten upphöra definitivt för att arbetslöshetsersättning ska kunna utgå.

Observera att en säsongsverksamhet inte kan gälla som tillfälligt uppehåll för arbetslöshetsersättning.

Ersättning vid begränsat företagande

Om du har blivit arbetslös från en deltidsanställning och parallellt haft egen verksamhet kan du ha rätt till arbetslöshetsersättning för inkomstförlusten från deltidsanställningen.

Den personliga verksamheten i företaget ska ha varit begränsad. Normalt krävs det att anställningen ska ha varit minst 17 timmar per vecka och att verksamheten i företaget varit högst 10 timmar per vecka. Inkomsten från företaget får inte heller ha överstigit tre gånger högsta dagpenning per vecka.

Vänd dig till din a-kassa för mer information.

Se upp så att du inte blir återbetalningsskyldig!

Tänk på att begreppet företagare i arbetslöshetsförsäkringen har en vid innebörd. Som företagare räknas den som:

  • direkt eller indirekt äger eller är delägare i näringsverksamhet
  • är personligt verksam i rörelsen
  • och har ett väsentligt inflytande över rörelsen

Alla tre ska vara uppfyllda för att du ska anses som företagare.

Ägande och inflytande över en rörelse kan se olika ut beroende på företagsform. Var noggrann med hur du redovisar din verksamhet till a-kassan och ta en tidig kontakt för att försäkra dig om vad som gäller i just ditt fall. Lämnar du felaktiga uppgifter eller undanhåller information kan du bli återbetalningsskyldig.

Läs mer om arbetslöshetsersättning för dig som är företagare.

Uppdaterad: 2019-03-22 Tipsa om sidan

Exempel enskild firma:

Sissel har en enskild firma och är yrkesverksam musiker. Under våren inser hon att det frilansuppdrag som hon har haft på Stadshotellet under de senaste fem åren inte längre kommer att fortsätta. Eftersom Sissel har tröttnat på att vara egenföretagare vänder sig nu till AF Kultur Media och anmäler sig som arbetssökande. Hon är sedan flera år medlem i Unionens A-kassa som egenföretagare.

 

För att Sissel ska få arbetslös- hetsersättning krävs det att hon avvecklar eller begränsar sin enskilda firma. Sissel kommer inte att ha rätt till ersättning under avvecklingstiden.

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se