Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)

Villkor för ersättning

För att få arbetslöshetsersättning måste du uppfylla vissa grundvillkor och även ett av två arbetsvillkor. Kontakta Arbetsförmedlingen eller din a-kassa för mer information om vad som gäller. Om du inte är medlem i någon a-kassa kan du kontakta Alfa-kassan.

Grundvillkor

För att ha rätt till ersättning måste du uppfylla grundvillkoret. För att anses som arbetssökande och ha rätt till ersättning enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring måste du:

 • vara arbetslös och inskriven som arbetssökande vid Arbetsförmedlingen
 • vara arbetsför och oförhindrad att åta dig arbete minst tre timmar per dag 
  och i genomsnitt minst 17 timmar per vecka
 • aktivt söka arbete
 • medverka till att upprätta en individuell handlingsplan i samråd med Arbetsförmedlingen
 • vara beredd att ta ett lämpligt arbete som du erbjuds.

Läs mer om arbetslöshetsförsäkring och grundvillkoren.

Ändring i förordningen om arbetslöshetsförsäkring
Begränsningen av rätten till arbetslöshetsersättning för den som utför deltidsarbete ändrades 2017. Ändringen innebär att arbetslöshetsersättning utbetalas för sammanlagt längst 60 veckor med deltidsarbete inom en ersättningsperiod. Den som är deltidsarbetslös har därmed lika lång omställningstid som den som är helt arbetslös.

Från den 2 juli 2018 sänktes antalet karensdagar från 7 till 6 dagar i arbetslöshetsförsäkringen.

Arbetsvillkor

För att ha rätt till ersättning ska du uppfylla ett arbetsvillkor. Du uppfyller ett arbetsvillkor om du under ramtiden:

 • förvärvsarbetat i minst sex kalendermånader. Alla sex månader måste innehålla minst 80 arbetade timmar, eller
 • förvärvsarbetat i minst 480 timmar under sex sammanhängande kalendermånader. Alla månader måste innehålla minst 50 arbetade timmar.

Kontakta din a-kassa eller Arbetsförmedlingen för mer information.

Anmäl dig till Arbetsförmedlingen

För att bli inskriven hos Arbetsförmedlingen måste du dels lämna in underlag för inskrivning och dels ha ett personligt möte med en arbetsförmedlare. Läs mer och förbered din inskrivning på Arbetsförmedlingens hemsida.

Att stå till arbetsmarknadens förfogande innebär att du inte får ha något slags åtagande som kan hindra dig från att arbeta under den tid du söker ersättning för. Det kan gälla t.ex. arbete eller uppdrag i en ideell förening, att assistera vid en teaterrepetition eller vara hemma med barn. Det har ingen betydelse om du får betalt för ditt åtagande eller inte. Bedömningen avser endast om du har varit tillgänglig för anvisat arbete eller inte.

Du kan läsa mer om bedömningen av vad som anses som lämpligt arbete hos Arbetsförmedlingen.

Kontakta din a-kassa eller Arbetsförmedlingen för mer information.

Beräkning av arbetstid

För att a-kassan ska kunna beräkna ditt arbetsvillkor behövs uppgifter om din arbetstid. Problemet är att tid för förberedelser och repetitioner inte alltid framgår av arbetsgivarintyg eller kontrakt när du har tagit ett tillfälligt kortare engagemang.

För kulturarbetare gäller särskilda regler i arbetslöshetsförsäkringen. Schablonbeloppet för omräkning av tillfälligt konstnärligt arbete är 180 kronor från och med 1 januari 2019.

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, fastställer ett schabloniserat timlönebelopp för beräkning av ersättning vid konstnärligt arbete.

Kontakta Arbetsförmedlingen Kultur Media om du vill veta mer om vilka regler som gäller för konstnärligt arbete.

Uppdaterad: 2021-03-03 Tipsa om sidan

Exempel:

Vilmer har nyligen blivit uppsagd från sin anställning som skådespelare. Teatern har drabbats av ekonomiska svårigheter och har behövt varsla flera av de anställda. Vilmer vänder sig till AF Kultur Media Malmö för att skriva in sig och ansöka om arbetslöshetsersättning. Vilmer uppfyller alla de grundvillkor som ställs för att anses som arbetssökande och har därför rätt till arbetslöshetsersättning.

 

Eftersom han de senaste åtta månaderna har arbetat närmare 90 timmar varje månad uppfyller han även ett av de två arbetsvillkor som ställs för att full ersättning.

 

Schablonbelopp för omräkning av kulturarbete

Att räkna om gage till arbetade timmar går till på följande sätt:

Den totala bruttolönen/bruttogaget för veckan divideras med schablonbeloppet. De framräknade timmarna ska sedan fyllas i på kassakortet, vid ansökan om arbetslöshetsersättning.

Exempel: Arbete april 2019, gage 5 000 kr/180 kr = 27,7 timmar att fylla i på kassakortet.

 

 • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
 • Telefon: 08 - 506 550 00
 • E-post: info@konstnarsnamnden.se