Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)

Bisyssla

En bisyssla är ett arbete som du får utföra utan att det påverkar din rätt till arbetslöshetsersättning. Det kan antingen röra sig om en anställning eller verksamhet du bedriver som egen företagare.

Krav på en bisyssla

För att ett arbete ska godkännas som en bisyssla måste du innan du blev arbetslös och anmälde dig till Arbetsförmedlingen ha utfört arbetet jämsides med ett heltidsarbete under minst tolv månader.

En bisyssla som hindrar dig från att ta ett heltidsarbete godkänns inte. Arbetstiden i den godkända bisysslan får inte heller utökas.

Företag som bisyssla

Om ditt företag inte varit din huvudsakliga sysselsättning utan bedrivits vid sidan av annan heltidssysselsättning kan du behålla företaget och fortsätta bedriva verksamhet i samma omfattning som tidigare, om din huvudsakliga sysselsättning upphör.

Om företaget är en bisyssla till ett annat företag där du haft din huvudsakliga sysselsättning måste de båda företagen vara klart avskiljbara från varandra. Utökar du dina arbetstimmar i företaget betraktas det inte längre som bisyssla och du anses därmed inte längre som arbetslös.

Läs mer om vad som gäller om ditt företag är en bisyssla.

Du måste anmäla alla förändringar i omfattning, både vad gäller tid och ersättning, till Arbetsförmedlingen och din a-kassa.

Uppdaterad: 2019-03-22 Tipsa om sidan

Exempel:

Laura varslades förra året från sin treåriga anställning som musiker på Länsteatern. Hon har under sin arbetslöshet fått a-kassa och stått till arbetsmarknadens förfogande. Under sin anställning som musiker brukade Laura ibland hoppa in som vikarie på den kommunala musikskolan när det behövdes. För sakens skull anställdes hon som timanställd på kommunen. Vikarieinhoppen ledde sällan till mer än ett tiotal timmar per månad.

 

Under Lauras arbetslöshet pågår timanställningen på kommunen. Eftersom hon inte kommer upp i mer än
3 000 - 4 000 kronor betraktas hennes anställning som en bisyssla och påverkar inte hennes rätt till arbetslöshetsförsäkring.

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se