Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)

Under graviditeten

Rätt till ledighet och föräldrapenning under graviditeten gäller både för dig som är egen företagare och för dig som är anställd. Skillnaden handlar mest om hur din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) beräknas. Driver du verksamheten i bolagsform anses du som anställd i företaget. Därför är det viktigt att du tar ut och redovisar lön. I annat fall har du ingen SGI att grunda föräldrapenning på.

Om du har enskild firma

  • 60 dagars ledighet med föräldrapenning innan barnet beräknas födas. Du kan ta ut föräldrapenning för en hel, tre fjärdedels, halv, en fjärdedels eller en åttondels dag.
  • Ledighet med graviditetspenning vid riskfyllt eller fysiskt påfrestande arbete. Läs mer på Försäkringskassan.
  • Ledighet vid sjukdom. Läs mer på Försäkringskassan.

Här kan du läsa mer om hur du räknar ut din SGI som egenföretagare.

Om du är anställd  

  • Minst sju veckors ledighet inför beräknat förlossningsdatum. Du kan välja att ta ut ledigheten som semester, intjänad ledighet eller ta ut föräldrapenning.
  • 60 dagars ledighet med föräldrapenning innan barnet beräknas födas, men din arbetsgivares tillåtelse behövs för att kunna ta ledigt. Du kan vara ledig en hel, tre fjärdedels, halv, en fjärdedels eller en åttondels dag. Det innebär att du, med din arbetsgivares medgivande, kan förkorta din arbetstid eller vara helt ledig från och med 60:e dagen innan beräknad förlossning.
  • Ledighet med graviditetspenning vid riskfyllt eller fysiskt påfrestande arbete. Läs mer på Försäkringskassan.
  • Ledighet vid sjukdom. Läs mer på Försäkringskassan.

Här kan du som anställd enkelt räkna ut vilken din föräldraersättning blir.

Om en gravid kvinna har rätt till sjukpenning under graviditeten avgörs alltid genom en individuell prövning. Både läkaren och Försäkringskassan ska ta hänsyn till förhållandena i varje enskilt fall.

Här kan du läsa mer om vad som gäller under graviditeten.

Uppdaterad: 2019-01-17 Tipsa om sidan

Exempel fotograf: 

Rachel är fotograf och orkar under slutet av sin graviditet inte bära sin fotoutrustning. Rachels uppdragsgivare anlitar Lars som bärare av fotoutrustningen. Alltså kan Rachel fortsätta arbeta och behöver inte ansöka om ledighet med havandeskapspenning.

Exempel dansare:

Anna som är dansare kan överhuvudtaget inte arbeta under sin graviditet. Dessutom hittar hennes arbetsgivare inte någon lämplig alternativ sysselsättning för henne. Anna har följaktligen rätt till ledighet med graviditetspenning från och med den 60:e dagen innan beräknad förlossning. Annas uttag av graviditetspenning påverkar inte hennes föräldrapenning.

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se