Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)

Om barnet blir sjukt

Många konstnärligt yrkesverksamma har ett arbete som gör det svårt att vara hemma med sjukt barn. Det gäller till exempel skådespelare som sällan har någon ersättare för en föreställning och därför har små möjligheter att stanna hemma. Men lagen ger alla föräldrar rätt att stanna hemma för att vårda ett sjukt barn med ersättning från Försäkringskassan.

Tillfällig föräldrapenning för vård av barn

Som förälder har du rätt att vara hemma med ersättning för 120 dagar per barn och år om barnet skulle bli sjukt och är under tolv år.

  • 60 av dagarna får även tas ut om barnets ordinarie vårdare, t.ex. dagbarnvårdaren, blir sjuk. Övriga 60 dagar får endast tas ut när barnet självt är sjukt.
  • Du har också rätt till ledighet vid besök hos läkare eller barnavårdscentral med ditt barn.
  • Du kan vara hemma en hel, tre fjärdedels, halv, en fjärdedels eller en åttondels dag.

Från om med 1 januari 2019 behöver du inte längre anmäla dina 10-dagar till Försäkringskassan för att få ersättning. Läs mer på Försäkringskassan och ansök om ersättning gör du på Mina sidor.

Läkarintyg

Om barnet är sjukt eller smittat längre än sju dagar krävs intyg från läkare eller sjuksköterska från och med åttonde vårddagen. Även den ordinarie vårdarens sjukdom ska styrkas med intyg/utlåtande från läkare från och med den åttonde vårddagen.

Uppdaterad: 2019-03-19 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se