Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)

Ersättning

Hur stort ersättningen blir för ditt bostadsbidrag eller bostadstillägg beror på hur många personer som bor i ditt hushåll, vilken bostadskostnad och bostadsyta du har och vilken inkomst eller förmögenhet du har.

Flera typer av inkomst räknas in

Beräkningen av dina inkomster är annorlunda än när det gäller sjukpenning. Det är alltså inte samma bedömning som SGI. Fler intäkter räknas med i denna så kallade bidragsgrundande inkomst.

Tänk på att det inte görs avdrag på inkomsten för avsättning i periodiseringsfond eller till pensionsförsäkring/pensionssparande. Inte heller kan underskott från tidigare beskattningsår räknas in.

Som bidragsgrundande inkomst räknas:

 • inkomst av tjänst
 • inkomst från egen verksamhet
 • skattefria stipendier över 3 000 kr per månad (36 000 kr per år) 
 • kapitalinkomster (t.ex. ränta på bankmedel och obligationer, utdelning på aktier och andelar samt kapitalvinster)
 • vissa utlandsinkomster
 • studiemedel i form av studiebidrag
 • rekryteringsbidrag
 • viss del av förmögenhet.

Särskilt om stipendier

Om dina skattefria stipendier överstiger 3 000 kronor per månad (36 000 kronor per år) så räknas de med i den del som överstiger detta belopp. Skattepliktiga stipendier däremot, t.ex. ett periodiskt stipendium, påverkar din bidragsgrundande inkomst från första kronan.

Om du får studiemedel

Du som får studiemedel ska räkna med 80 procent av studiebidraget som inkomst.

Beräkna ditt preliminära bostadsbidrag eller bostadstillägg

I Försäkringskassans tjänst Kassakollen kan du enkelt ta reda på hur mycket du kan få i bostadsbidrag.

För dig som är pensionär kan du göra en beräkning av ditt bostadstillägg på Pensionsmyndigheten

Anmäl alltid ändring

Det är viktigt att du lämnar korrekta uppgifter och inrapporterar ändringar, annars riskerar du att bli återbetalningsskyldig. Ändringar gör du enkelt med en e-legitimation eller genom att beställa en särskild ändringsblankett. Ändringarna gäller då för resterande tid som du har beviljats bostadsbidrag. Du hittar även ändringsblanketten via länken i högermenyn.

Uppdaterad: 2019-03-22 Tipsa om sidan

Exempel - 25 år:
Juan, 25 år, är konststuderande och ansöker om bostadsbidrag. Han bor i en etta på 43 kvm med en hyra på 3 500 kronor. Juan har en årsinkomst på 105 000 kronor. Det är summan av 80 procent av hans studiebidrag och inkomsterna han får från sitt helgarbete på ett kafé.

Eftersom Juan har en årsinkomst högre än 86 720 kronor har han inte  rätt till bostadsbidrag. Detta belopp gäller ensamstående utan barn.

Exempel stipendium: 
Sofia är musiker och har egen verksamhet. Hon bor i en tvårummare på 53 kvm med en hyra på 5 500 kronor. Varannan vecka bor sonen Albin hos Sofia. I juni fick Sofia ett stipendium på 50 000 kronor.

Eftersom stipendiet är över 36 000 kronor måste hon ta upp det som inkomst när hon i oktober ansöker om bostadsbidrag. Hon har även ett deltidsarbete som personlig assistent. Hennes sammanlagda inkomster är 130 000 kronor. Sofia har rätt till ett bostadsbidrag på 2 000 kronor per månad.

Exempel minskad inkomst:
Tonsättaren Arvid är gift med violinisten Sonja. De har fyra barn. Det är svårt för dem att beräkna sina inkomster då de fyller i sin ansökan om bostadsbidrag. Arvid ansöker om bostadsbidrag i maj och räknar då med att han ska få lön för ett uppdrag som han har åtagit sig. I juli visar det sig att uppdraget inte blir av, vilket gör att Arvids inkomst minskar betydligt. Arvid anmäler detta till Försäkringskassan.

Hans slutliga bostadsbidrag bedöms därför till ett högre belopp och Försäkringskassan får betala ut ett tilläggsbelopp.

 • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
 • Telefon: 08 - 506 550 00
 • E-post: info@konstnarsnamnden.se