Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)

Föräldrapenning

Din föräldrapenning grundar sig på vilken inkomst du kommer att ha under året. För många konstnärligt yrkesverksamma som frilansar, med blandad inkomst av tjänst och näring, kan det vara svårt att svårt att beräkna hur stora inkomsterna kommer att bli. Här kan du läsa mer hur föräldrapenningen beräknas på din sjukpenninggrundande inkomst.

Beräkning av din SGI

Din sjukpenninggrundande inkomst används för att räkna ut hur stor exempelvis din föräldrapenning eller sjukpenning kommer att bli. Din SGI fastställs av Försäkringskassan utifrån din beräknade årliga arbetsinkomst, dvs. din totala lön före skatt. Din SGI ska motsvara den ersättning för utfört arbete som du beräknas komma att få under det kommande året.

Om du är anställd kan du räkna ut din SGI här.

Om du är egen företagare med enskild firma, ska du uppge företagets beräknade nettointäkt som årsinkomst. Med nettointäkt avses företagets resultat efter avdrag för kostnader, eventuella avsättningar och avgifter men före skatteavdrag.

Om du är egenföretagare kan du läsa mer om din SGI här.

Alla inkomster är inte SGI grundande

Följande gäller inte som sjukpenninggrundande inkomst:

 • sjukpenning, föräldrapenning eller annan dagersättning
 • stipendier
 • studiestöd
 • ersättning från a-kassa
 • pension
 • kapitalinkomst
 • skattepliktiga förmåner, till exempel värdet av fri bil eller kost 
  och logikostnadsersättningar, till exempel traktamenten
 • avgångsvederlag.

Ersättningsnivåer för föräldrapenning

Föräldrapenning betalas ut i 480 dagar (cirka 16 månader). Merparten av dagarna grundas ersättningen på den inkomst man har (dagar på sjukpenningnivå). De övriga dagarna är ersättningen 180 kronor per dag (dagar på lägstanivå).

Det finns tre olika ersättningsnivåer för föräldrapenningen:

 • sjukpenningnivå – för en föräldrapenningdag får du ersättning  med 80 %
  av din sjukpenninggrundande inkomst, upp till ett visst tak.
 • grundnivå – 250 kronor per dag (Den gäller
  om du har haft låga eller inga inkomster alls.)
 • lägstanivå – 180 kronor per dag. Antalet dagar beror på vilket år barnet föddes.

Grundnivå

Ersättning på grundnivå får du som inte har haft någon eller haft väldigt låga inkomster under tiden före barnets födelse.

Tvillingar, adoption m.m.

Läs mer om föräldrapenning och SGI hos Försäkringskassan. Där hittar du även mer information om vad som gäller vid exempelvis flerbarnsfödsel, adoption eller ändrade hemförhållanden.

Uppdaterad: 2019-03-19 Tipsa om sidan

Dela på föräldraledigheten om det går!

Både föräldraledighet och deltidsarbete gör att du inte tjänar lika mycket till din pension. Därför är det bra om du och din partner kan dela på föräldraledighet och deltidsarbete.

Om ni inte kan dela kan det vara en bra idé att tillsammans prata igenom ekonomin och se till att den som tar ut mer föräldraledighet blir kompenserad. Till exempel genom ett eget sparande till pension. För att sparandet ska bli ditt eget och inte delas vid eventuell skilsmässa är det bra om sparandet skrivs som enskild egendom.

Du som är gift eller har en registrerad partner kan välja att föra över din pensionsrätt för premiepensionen till din partner.

 • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
 • Telefon: 08 - 506 550 00
 • E-post: info@konstnarsnamnden.se