Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)

Obekväma arbetstider ger inte rätt till barnomsorg

Enligt en dom i Regeringsrätten är barnomsorg för den som har obekväma arbetstider inte något självklart. Det betyder att sångare, musiker, dansare och skådespelare kan få problem med att få dagisplats till sina barn under nätter och helger. Kontrollera med din egen kommun vilka villkor som gäller.

Enligt skollagen ska varje kommun svara för att barn som är bosatta i Sverige och stadigvarande vistas i kommunen erbjuds förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. I möjligaste mån ska barnomsorgen anpassas till föräldrarnas arbetstider. Det är önskvärt att även föräldrar som arbetar obekväma tider ska få barnomsorg. Däremot har kommunerna inte någon skyldighet att erbjuda barnomsorg vid annan tid än normal arbetstid, enligt Regeringsrätten.

De regler som gäller idag innebär att kommunen är skyldig att tillhandahålla barnomsorg för förvärvsarbetande och studerande föräldrar på dagtid vardagar.

Det är kommunen som tar ställning till om man kan tillmötesgå de krav/förväntningar som föräldrar har. Barnets ”eget behov” ska också vara vägledande enligt de riktlinjer som finns idag. Någon definition av ”eget behov” finns dock inte.

Lagen säger att barnomsorg på obekväm arbetstid bör erbjudas från och att barnet fyllt ett år till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år.

 

Uppdaterad: 2019-01-17 Tipsa om sidan

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se