Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)

Rätt till bostadsbidrag

För att ha rätt till bostadsbidrag ska du bo eller vara folkbokförd i Sverige. I regel ska du också vara folkbokförd i den bostad du söker bidrag för.

Om du har barn

Du som har barn boendes hos dig kan ha rätt till bostadsbidrag. Hur mycket du får beror på din inkomststorlek, hur många barn du har som bor hemma, vad ditt boende kostar och hur stor bostad du har. Kolla på Försäkringskassans Kassakollen hur mycket du kan få.

Har du barn som bor hos dig minst 30 dagar varje år kan du få bidrag till bostadskostnader och umgängesbidrag. Villkoret är att din bostad måste ha minst två rum och kök eller kokvrå. Bostadsytan ska dessutom vara minst 40 kvadratmeter.

Läs mer om bostadsbidrag för föräldrar och ansök här.

Om du är under 29 år

Du som inte har fyllt 29 år kan ha rätt till bostadsbidrag. Du kan enkelt kolla detta på Försäkringskassans Kassakollen. Makar eller sambor ska båda vara under 29 år. Du måste bo och vara folkbokförd i Sverige på den adress som bidraget söks för. I vissa fall kan man göra undantag från folkbokföringskravet.

Läs mer om bostadsbidrag under 29 år och ansök här.

Om du är pensionär

Du som är pensionär kan ha rätt till bostadstillägg. Bostadstillägg till pensionärer handläggs av Pensionsmyndigheten. Även du som har änkepension, särskild efterlevandepension, hustrutillägg, pension eller invaliditetsersättning från annat EES-land kan vara berättigad till bostadstillägg.

Läs mer om bostadstillägg för pensionärer och ansök här.

 

Uppdaterad: 2019-03-22 Tipsa om sidan

Exempel - förälder:

Darin är dansare och har gemensam vårdnad om tolvårige Antonio. Antonio bor mestadels hos sin mamma Sofia och är också skriven hos henne. Darin bor i en 2:a i Bromma och har Antonio boendes hos sig var tredje vecka. De delar av bostadsbidraget som Darin kan ha rätt till är bidrag till sina bostadskostnader och ett umgängesbidrag. För att han även skulle ha rätt till det särskilda bidraget för hemmaboende barn skulle det krävas att Antonio folkbokförs hos Darin.

 

Exempel - under 29 år:

Axel och Morgan studerar på Musikhögskolan och bor tillsammans i en 3:a i Aspudden. De är båda i tjugoårsåldern och lever på studiemedel från CSN. Tack vare att Axel och Morgan ännu inte har fyllt 29 år har de rätt till bostadsbidrag, men det förutsätter att de är folkbokförda på den adress som de söker bidrag för.

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se