Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)

Resebidrag inom dans

Resebidrag ger konstnärer möjlighet att resa utomlands under kortare tid i arbets- eller fortbildningssyfte. Du kan till exempel få bidrag för att delta i kurser, besöka festivaler eller göra research. Resan ska främja din egen konstnärliga utveckling och/eller arbetsmöjligheter. Konstnärsnämnden fördelar cirka 400 000 kr om året som resebidrag inom dans. Beloppen på bidragen varierar mellan 5 000 kr och cirka 30 000 kr.

Resebidraget avser resor som du gör på eget initiativ.
Är du inbjuden till utlandet till exempel för att gästspela, visa en dansfilm på en festival eller samarbete med andra konstnärer på plats ska du istället söka bidrag till internationellt kulturutbyte.
Du kan i vissa fall få stödet för kortare fortbildningskurser, däremot inte för utbildningar utomlands.
Bidraget är individuellt, du kan alltså inte söka för en eller flera kollegors räkning.

Ansökan och beslut

Resebidrag kan du söka fyra gånger om året. Ansökan ska göras på särskild blankett eller online via nämndens webbplats. Syftet med resan ska vara preciserat i ansökan, du kan inte få bidrag till ”allmänna bildnings- eller inspirationsresor”. Glöm inte att ange videolänkar.

Beslut om din ansökan lämnas per post eller e-post ca en månad efter sista ansökningsdag. 

Utbetalning och skatt

Konstnärsnämnden betalar ut beviljat bidrag inom cirka 14 dagar efter beslut Resebidrag måste hämtas ut samma år som det beviljas och är skattefritt. Konstnärsnämnden betalar endast ut bidraget till den konstnär som fått det – inte till företag, ideell eller ekonomisk förening, stiftelse eller dylikt. Bidrag till internationellt kulturutbyte är skattefritt.

Redovisning

Inom en månad efter att resan genomförts ska du lämna en skriftlig redovisning om det till Konstnärsnämnden.Redovisningsblankett hittar du här

Uteblir din redovisning påverkar det dina möjligheter att få stöd från Konstnärsnämnden i framtiden. Du bör inte söka nytt bidrag förrän du redovisat tidigare stöd.

Uppdaterad: 2018-08-13 Tipsa om sidan

Poltiska oroligheter

Utrikesdepartementet informerar om vilka länder man ska avstå att resa till på grund av politiska oroligheter som påverkar säkerhetsläget. De informerar även om visum, konsulat etc.

Till UD:s hemsida>>

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se