Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Stipendier & bidrag / - Teater / Arbetsstipendium

Arbetsstipendium inom teater

Arbetsstipendiet ska ge frilansande yrkesverksamma konstnärer möjlighet att koncentrera sig på och utveckla sitt konstnärliga arbete. Stipendiet kan exempelvis användas till arbets- och levnadsomkostnader under en arbetsperiod eller till fortbildning, arbetslokaler eller investeringar i utrustning och materiel.

Stipendiet kan vara ett-, två- eller femårigt. Inom teater delas främst ett-åriga stipendier ut, cirka 25 stycken per år. Beloppet för ett- och tvååriga arbetsstipendier är 70 000 kronor, medan ett femårigt stipendium är på 100 000 kronor per år.

10-årigt långtidsstipendium söks på samma blankett som ett arbetsstipendium. 2021 kommer förmodligen inget långtidsstipendium inom teater att delas ut.

Vem kan söka?


Arbets- och långtidsstipendium kan sökas av yrkesverksamma konstnärer. Med yrkesverksam konstnär avses personer som livnär sig på eller bedriver konstnärlig verksamhet på hel- eller deltid.
Endast konstnärer bosatta i Sverige och/eller med sin huvudsakliga verksamhet i landet kan ansöka om stipendium.

Om du tidigare fått ett arbetsstipendium under 2 år i följd kan man inte få ett nytt stipendium detta år.

Ett arbetsstipendium delas inte ut till den som:
• studerar mer än 50 procent
• fått arbetsstipendium under 2 år i följd under närmast föregående år
• har en anställning inom Musik-, Teater- eller Dansalliansen
• har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är försatt i konkurs.


Om ansökan


Stipendiet utlyses en gång om året. Beslutet fattas i oktober.
Ansökan görs online via vår e-tjänst. För att kunna söka  via Konstnärsnämndens e-tjänst måste man identifiera sig med e-legitimation. En e-legitimation får man genom att kontakta sin bank eller Telia.

Ansökan måste vara Konstnärsnämnden tillhanda sista ansökningsdagen kl. 24.00.

Om man behöver ansöka på pappersblankett  finns ifyllningsbara PDF-blanketter på ansökningssidan. Observera att blanketten ska skrivas under för att vara giltig. Blanketten skickas per post eller e-post och ska vara myndigheten tillhanda sista ansökningsdagen. (för e-post gäller digital signatur eller scanning, ej fotograferad ansökan)


 

Arbetsprover


Arbetsprover i form av filmade föreställningar, filmklipp eller liknande rekommenderas.
Du kan ladda upp max 4 filmfiler om totalt 250 Mb eller lämna länkar till uppladdat material till exempel från Vimeo, Youtube eller din hemsida. Länkarna klistras in sist i din ansökan. Kontrollera alltid att länkarna och lösenord fungerar. Även foton kan lämnas som arbetsprover.

Format:

Max 1-4 filmfiler med rörligt material.
Du kan ladda upp filer om totalt 250 Mb i formaten mp4 eller mov. Använd videokodning H.264 och döp filerna med namn, titel och längd.
Länkar till filmer på Vimeo, Youtube eller hemsida rekommenderas. Länkarna klistras in sist i ansökan.

Kontrollera alltid att dina länkar fungerar och ange lösenordet när det behövs.

Vid pappersansökan kan  DVD bifogas. Märk DVD-fodral och DVD-skiva .Vid pappersansökan kan filer med arbetsprov mailas separat via sprend eller wetransfer om max 250 Mb. Eftersom en pappersansökan scannas innan den registreras hos oss blir länkarna ibland svåra att öppna. Maila därför länkar inklistrade i ett mail eller en bilaga. Arbetsprover  återlämnas inte.

Information om s.k. stöd av mindre betydelse (nytt fr. o. m. 1 mars 2020)


Ett beslut om stipendium/bidrag från Konstnärsnämnden faller under bestämmelserna i Europeiska kommissionens förordning nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse.
För att kunna pröva ansökan behöver den sökande fylla i uppgifter om vilka andra ”stöd av mindre betydelse” du tagit emot innevarande och de två föregående beskattningsåren. Orsaken till det är att Konstnärsnämnden måste kontrollera att summan av eventuellt sådant stöd inte har nått EU-reglernas takbelopp om 200 000 euro. Mer information finns på https://www.konstnarsnamnden.se/stod_av_mindre_betydelse

Utbetalning, skatt och sjukpenningsgrundande inkomst


Om du blir beviljad ett arbetsstipendium betalas det ut till ditt privata konto som du uppger i ansökan. Ett- och tvååriga arbetsstipendier är skattefria. Femåriga arbetsstipendier och långtidsstipendier är skattepliktiga och pensionsgrundande. Observera att stipendierna inte ligger till grund för sjuk- eller föräldrapenning.

Mer information finns på https://www.konstnarsnamnden.se/konstnarsguiden

Beslut

Besluten fattas i september/oktober och lämnas per e-post till den mailadress som lämnas i ansökan.
Besluten kan inte överklagas (jfr § 17 i förordningen om bidrag till konstnärer, SFS 1976:528).

Redovisning


För arbets- och långtidsstipendier krävs ingen redovisning.


 

Relaterat:
Läs mer om att ansöka om långtidsstipendium.

Stipendiet utlyses en gång om året: Ansökningstider. 

 

 

Uppdaterad: 2021-03-15 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se