Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)

Resebidrag inom teater

Resebidrag ger konstnärer möjlighet att resa utomlands under kortare tid i arbets- eller fortbildningssyfte. Du kan till exempel få bidrag för att delta i kurser, besöka festivaler eller göra research. Resan ska främja din egen konstnärliga utveckling och/eller arbetsmöjligheter. Konstnärsnämnden fördelar cirka 600 000 kr om året som resebidrag inom teater. Beloppen på bidragen varierar mellan 5 000 kr och cirka 30 000 kr.

Bidraget avser utlandsresor som du gör på eget initiativ. Är du inbjuden till utlandet för att exempelvis gästspela eller samarbeta med andra konstnärer på plats ska du istället söka bidrag till internationellt kulturutbyte. Du kan få resebidrag för kortare fortbildningskurser, däremot inte för längre utbildningar utomlands. Resebidrag är individuella - du kan alltså inte ansöka för en eller flera kollegors räkning. Man gör en ansökan per resa.

Ansökan och beslut

Resebidrag beslutas fyra gånger om året och kan sökas löpande. Du måste alltid ansöka innan avresa. Ansökan ska göras på särskild blankett eller online via nämndens webbplats.  Se beslutstider och ansökningstider.
Syftet med resan ska vara väl preciserat i ansökan, du kan inte få bidrag till ”allmänna bildnings- eller inspirationsresor”.

Beslut om din ansökan lämnas per  e-post ca 6 veckor efter sista ansökningsdag.

Utbetalning och skatt 

Om du blir beviljad ett resebidrag betalas pengarna ut på det kontonummer du angivit i ansökan. Resebidrag måste betalas ut samma år som de beviljas och är skattefria.

Redovisning

Senast en månad efter att resan avslutats ska du lämna en skriftlig redogörelse för den till Konstnärsnämnden. Förändringar ska meddelas. Redovisningen ska innehålla en beskrivning av hur resan genomförts, vilket utbyte du haft av den, vilken betydelse den kan tänkas få för din konstnärliga verksamhet samt hur du har fördelat kostnaderna i ett budgetutfall.

Skicka redovisningen i form av ett brev  eller e-post med rubriken "Redovisning av resebidrag inom teater/dans/film". Uteblir din redovisning påverkar det dina möjligheter att få stöd från Konstnärsnämnden i framtiden. Du bör inte söka nytt bidrag förrän du redovisat tidigare stöd som genomförts.


Uppdaterad: 2021-03-15 Tipsa om sidan

UD:s avrådan av resor 

Utrikesdepartementet informerar om vilka länder man ska avstå att resa till på grund av oroligheter som påverkar säkerhetsläget. De informerar även om visum, konsulat etc.

Till UD:s hemsida>>

 

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se