Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Stipendier & bidrag / - Film / Internationellt utbyte

Bidrag till internationellt utbyte inom film

Konstnärsnämnden kan ge bidrag till internationellt utbyte. Huvudsyftet med bidraget är att presentera svensk kultur för en utländsk publik och att främja samarbete och utbyte mellan svenska och utländska konstnärer. Som svensk filmkonstnär kan du söka bidraget om du är inbjuden till utlandet för att delta i till exempel en filmfestival, konferens eller någon form av samarbetsprojekt. Du kan också få stöd för att bjuda utländska konstnärer till Sverige för samarbete här. Konstnärsnämnden fördelar cirka 600 000 kr om året i kulturutbytesbidrag inom film. Beloppen på bidragen varierar mellan 5 000 och cirka 40 000 kr.

Utbyte utomlands

Om du är inbjuden till utlandet för att visa din film på en festival eller liknande kan du söka stöd för i första hand kostnader för resan och i viss mån boende, däremot inte för rena produktionskostnader. Vi förutsätter i allmänhet att den utländske arrangören/samarbetspartnern som bjudit in dig står för eventuellt gage och uppehälle (logi och traktamente).

Om du är inbjuden att delta i någon form av projektarbete utomlands kan du söka stöd för resa och uppehälle. Däremot kan du inte få bidrag till lön/arvode. Vistelsen utomlands ska innebära ett konkret samarbete med en eller flera konstnärer i landet. 

Du kan också söka bidrag för till exempel askultation eller praktik i utlandet. Bidraget kan då avse kostnader för resor och uppehälle. Observera att endast den som är yrkesverksam kan söka bidrag hos Konstnärsnämnden. Man kan alltså inte få stöd för praktik som ingår i en utbildning.

Om du är inbjuden att delta i ett seminarium, konferens eller liknande i utlandet kan du söka bidrag för resa, deltagaravgift och uppehälle.

Du som vill göra en utlandsresa på eget initiativ (till exempel för att besöka en festival som publik, göra research eller gå en kurs) ska söka Resebidrag.

Konstnärsnämnden fördelar inte bidrag för vistelser i  länder eller områden där UD avråder från resa. Länk till UD:s info

Utbyte i Sverige

Du kan söka bidrag för att bjuda in framstående utländska konstnärer eller andra personer till Sverige för samarbete och idéutbyte här. Kärnan ska vara de svenska konstnärernas utbyte av samarbetet.

Du kan även söka stöd för att bjuda in utländska deltagare till festivaler, seminarier, konferenser och liknande. Det innebär att du kan få bidrag för resor och uppehälle och i vissa fall även arvode för den eller de inbjudna, däremot inte för produktionskostnader. Vi förutsätter i regel att arrangemanget är öppet för andra än dem som anordnar det. Institutioner som står som arrangörer kan inte få stöd.

Ansökan och beslut

Du kan söka bidrag till internationellt utbyte fyra gånger om året, se ansökningstider. Ansökan ska göras på  online via webbplatsen eller särskild blankett. Om du ansöker om stöd för utbyte utomlands krävs kopia på inbjudan i ansökan. I ansökan bör du vara så konkret som möjligt när du anger utbytets syfte, hur du planerar att genomföra det och vilket resultat du förväntar dig. Gå gärna igenom din beskrivning av utbytet och kontrollera att du fått med information om vad det går ut på, och hur, när, var och varför du vill genomföra det.

Bidragen är individuella. Om du ska resa med en eller flera kollegor måste ni lämna in varsin ansökan. Ska utbytet  göras inom ramen för en svensk institutions verksamhet är det institutionen som ska bekosta utbytet. Konstnärsnämnden har inga medel till dramatiker, vi hänvisar istället till Sveriges författarfond.

Beslut om ansökan meddelas per  e-post cirka  6 veckor efter sista ansökningsdag.

Utbetalning och skatt

Bidrag till internationellt utbyte betalas ut samma kalenderår som det beviljas. Konstnärsnämnden betalar endast ut bidraget till den konstnär som fått det – inte till företag, ideell eller ekonomisk förening, stiftelse eller dylikt. Konstnärsnämnden betalar ut pengarna inom cirka tio dagar till det konto som uppgivits i ansökan. Bidrag till internationellt utbyte är skattefritt.

Redovisning

Inom en månad efter att utbytet genomförts ska du lämna en skriftlig redovisning om det till Konstnärsnämnden.
I redovisningen vill vi veta följande. Använd gärna dessa punkter som rubriker i din redovisning:

  • hur och när har utbytet genomförts
  • vad och hur blev resultatet
  • vilka erfarenheter har du gjort
  • vilken betydelse kan det få/har det fått för din konstnärliga verksamhet.
  • hur du har fördelat kostnaderna, gör ett budgetutfall

Redovisningen skickar du som ett brev per post eller e-post med rubriken "Redovisning av internationellt kulturutbyte inom film". Uteblir din redovisning påverkar det dina möjligheter att få stöd från Konstnärsnämnden i framtiden. Du bör inte söka nytt bidrag förrän du redovisat tidigare stöd.


Uppdaterad: 2021-04-20 Tipsa om sidan

UD:s avrådan från resor

Utrikesdepartementet informerar om vilka länder man ska avstå att resa till på grund av oroligheter som påverkar säkerhetsläget. De informerar även om visum, konsulat etc.

Till UD:s hemsida>>

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se