Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Om IASPIS / Uppdrag och regelverk

Uppdrag och regelverk

Konstnärsnämndens internationella program IASPIS syftar till att utveckla bild- och formkonstnärers kontakter med institutioner, enskilda professionella som exempelvis kritiker och curatorer, med kollegor, publik och marknader utomlands och därigenom bidra till konstnärlig fördjupning och förbättrade arbets- och inkomstmöjligheter.

De förordningar och regleringsbrev som styr Konstnärsnämnden och Sveriges bildkonstnärsfond är utgångspunkten för all verksamhet som sker inom myndigheten. Målet för Konstnärsnämnden är att genom olika stipendier och bidrag främja bild-, form-, ton-, teater-, dans- och filmkonstnärers möjligheter att ägna sig åt kvalificerat konstnärligt arbete samt att främja internationellt konstnärsutbyte. Bildkonstnärsfondens internationella program för konstnärsutbyte syftar till att stödja de yrkesverksamma bild- och formkonstnärerna.

Beslut som rör det internationella programmets mål, budget och prioriteringar fattas av styrelsen för Sveriges bildkonstnärsfond. Beslut om IASPIS förvaltningsbudget fattas av Konstnärsnämndens styrelse.

Konstnärsnämndens styrelse har fastställt  uppdraget för det internationella programmet på bild- och formområdet .

Uppdaterad: 2021-04-15 Tipsa om sidan

Ladda hem Iaspis mål- och uppdragsbeskrivning här.


Seth Kim-Cohen + Regler (Mattin & Anders Bryngelsson), performance på Konstnärsnämnden den 1 juni 2015.

  • Adress: IASPIS, Konstnärsnämnden Maria skolgata 83, 2 tr, SE-118 53 Stockholm
  • Telefon: +46 (0)8 - 506 550 00
  • E-post: info@iaspis.se