Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)

Remissvar

Konstnärsnämnden svarar varje år på flera remisser som direkt eller indirekt berör myndigheten. Här presenteras Konsntärsnämndens svar på remisser från regeringskansliet och andra instanser.

Remissvar grupperat på år i flikarna till vänster.

Remissvar 2021

Konstnärsnämndens yttrande om: En gemensam angelägenhet – SOU 2020:46

Konstnärsnämndens yttrande på promemorian - Frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt vid uthyrning av lokaler (Fi2020/05159)

Konstnärsnämndens yttrande på promemorian -  Vissa ändrade åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet (Fi2020/05036)

 

Uppdaterad: 2021-04-13 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se