Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)

Sjukdomens längd

Sjuk i mer än 14 dagar

Om du är anställd
Om du är sjuk längre än 14 dagar gör din arbetsgivare en anmälan till Försäkringskassan som bedömer om du har rätt till sjukpenning. Sjukpenningen är 80 procent av din sjukpenninggrundande inkomst. SGI beräknas utifrån din beräknade årliga arbetsinkomst. Se vad din ersättning blir.

Om du har eget företag
Om du driver verksamhet i firma har du rätt att själv söka sjukpenning direkt från Försäkringskassan. Se vad din ersättning blir.

Sjuk i mer än 90 dagar

Om du är sjukskriven längre än 90 dagar kommer Försäkringskassan att bedöma din arbetsförmåga i förhållande till ditt vanliga arbete eller andra arbetsuppgifter som din arbetsgivare tillfälligt kan erbjuda.

Läs mer om vad som gäller för dig som är anställd.

Läs mer om vad som gäller för dig som är egen företagare.

Det finns inte längre en bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen. Det innebär att det inte längre finns någon tidsbegränsning för möjligheten att betala ut sjukpenning.

Sjuk igen

Om du är anställd
Om du börjar arbeta igen och därefter insjuknar på nytt inom fem kalenderdagar, räknas den nya sjukperioden som en fortsättning på den tidigare. I det fallet räknas inte något nytt karensavdrag.  

Om du är egen företagare

För näringsidkare med 1 karensdag som återinsjuknar inom 5 dagar uppkommer normalt ingen ny karensdag. Näringsidkare som har valt 14 eller fler karensdagar har däremot en gräns för återinsjuknande vid 20 dagar.

Läs mer om sjukpenning för egen företagare med enskild firma.

Har du ett aktiebolag gäller den allmänna återinsjuknanderegeln som innebär att om du insjuknar på nytt inom fem kalenderdagar, räknas den nya sjukperioden som en fortsättning på den tidigare utan att något nytt karensavdrag räknas.

Läs mer om sjuklön och sjukpenning för företagare med aktiebolag.

Uppdaterad: 2019-03-22 Tipsa om sidan

Exempel:

Alice har efter flera läkarbesök nyligen fått diagnosen cancer. Den bedöms dock vara godartad och Alice har nu påbörjat behandling. Hon har varit sjukskriven de senaste två månaderna och läkaren bedömer att hon under behandlingen kommer att behöva vara hemma från arbetet åtminstone det närmaste halvåret. Alice kommer under sin sjukskrivning ha rätt till sjukpenning motsvarande 80 % av sin sjukpenninggrundande inkomst (SGI), dvs. sin uppskattade årsinkomst.

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se