Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)

När barnet är fött

10-dagar (vid barnets födelse)

Du som är nybliven pappa eller den andre föräldern kan få tio dagars ledighet i samband med ditt barns födelse. Dagarna kan tas ut till och med 60:e dagen efter den dag barnet kommer hem från sjukhuset. Dagarna kan tas ut samtidigt som mamman till barnet är föräldraledig. Rätten till ledighet avser 10 dagar per barn, så vid tvillingfödsel innebär det alltså 20 dagar. Du kan välja att ta ut hela dagar eller delar av dagar. Under vissa omständigheter kan dessa dagar överlåtas på annan person.

Från om med 1 januari 2019 behöver du inte längre anmäla dina 10-dagar till Försäkringskassan för att få ersättning. Läs mer på Försäkringskassan och ansök om ersättning gör du på Mina sidor.

Rätt till föräldrapenning i totalt 480 dagar

Föräldrar har rätt att vara hemma med föräldrapenning i sammanlagt 480 dagar. Vid tvillingfödsel får ni ytterligare sammanlagt 180 dagar.

Om ni har gemensam vårdnad har ni rätt till hälften var av det totala antalet dagar. En förälder kan välja att avstå rätten att vara föräldraledig till den andra föräldern med undantag för 90 dagar (de så kallade mamma- och pappamånaderna). Det finns nu en möjlighet för föräldrar att vara hemma samtidigt. Under barnets första år kan båda föräldrarna ta ut föräldrapenning för samma dagar, s.k. dubbeldagar. Föräldrarna kan ta ut max 30 dubbeldagar.

Förälder som har ensam vårdnad har rätt att ta ut samtliga dagar själv. En särskild jämställdhetsbonus underlättar för föräldrarna att dela lika på föräldraledigheten. För att få bonusen krävs att föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet, men de behöver inte vara gifta eller bo tillsammans.

Läs mer om föräldrapenning på Försäkringskassan.

Barnbidrag

Barnbidrag är ett ekonomiskt stöd som betalas ut automatiskt varje månad till föräldrar som bor och har barn under 16 år i Sverige. Har du flera barn under 16 år får du flerbarnstillägg.

Från den 1 mars 2014 delas barnbidraget lika mellan föräldrarna, under förutsättning att ni har gemensam vårdnad, och betalas ut till båda föräldrarna. Det gäller endast nya ärenden och om ni inte gemensamt har anmält annat till Försäkringskassan.

Rätt till ledighet och deltid

Du har självfallet rätt att vara ledig från ditt arbete de dagar du tar ut föräldrapenning eller tillfällig föräldrapenning. Om du har barn som är yngre 18 månader har du alltid rätt att vara helt ledig från arbetet, oavsett om du tar ut ledighet med föräldrapenning eller på annat sätt.

Fram tills dess barnet har fyllt åtta år eller har slutat första klass har du rätt att arbeta deltid. Du får minska arbetstiden med maximalt 25 procent.

Läs mer om rätten till ledighet och deltid på Försäkringskassan.

Uppdaterad: 2019-01-24 Tipsa om sidan
Exempel:

Lina och Jakob är nyblivna föräldrar till tvillingpojkarna Sixten och Arvid. Direkt efter födseln tar Jakob ut 20 dagars ledighet enligt 10-dagarsregeln. Enligt den regeln gäller tio dagars ledighet per barn. Jakob och Lina räknar med att dela på de 660 föräldradagar de har rätt till som tvillingföräldrar. Barnbidraget kommer att betalas ut med hälften var till de båda föräldrarna.

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se