Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Internationella residens / Residens i Sverige

Residens i Sverige


INTERNATIONELLA RESIDENS FÖR UTLÄNDSKA DANSKONSTNÄRER

Konstnärsnämndens internationella program för dans arrangerar residens i Malmö sedan 2009. Residensen görs tillsammans med Skånes Danskollegium, som idag består av Danscentrum Syd, Dansstationen, Inkonst , MARC, Memory Wax  Riksteatern Skåne och Skånes Dansteater.

2010 startades motsvarigheten i Göteborg där den lokala residensgruppen består av Atalante, Danscentrum Väst, Göteborgs Dans och Teater Festival, Skogen och 3e våningen.
Västra Götalandsregionens Förvaltning för kulturutveckling koordinerar och bidrar med att täcka de lokala kostnaderna för residensen. De lokala dansaktörerna är värdar under residensen och möjliggör möten mellan de svenska dansutövarna och de internationella koreograferna.

INTERNATIONELLA RESIDENS I SVERIGE FÖR SVENSKA DANSKONSTNÄRER

Konstnärsnämndens residens i Sverige ger möjlighet att söka två veckors residens i Göteborg, Malmö och Östersund.
Residensstipendiet kan sökas av koreografer och dansare för att bjuda in en-två internationella samarbetspartner till Sverige.
Stipendiet består av 10 000 kr/per person för en tvåveckorsperiod samt ersättning boende och resor.
Stipendiaterna arrangerar själv boende och resor. Residensen beviljas för period om två veckor.

Residens i Göteborg
Residenset arrangeras tillsammans med Danscentrum Väst som ansvarar för värdskapet och bokning av dansstudio.
I ansökan anger du önskad period, se aktuella tidsperioder här.
För vissa residensperioder samarbetar vi med Konstepidemin.

Residens i Malmö/Skåne
Residenset arrangeras tillsammans med Danscentrum Syd som ansvarar för värdskapet och bokning av dansstudio.
I ansökan anger du önskad period, se aktuella tidsperioder här.

Residens i Östersund/Jämtland
Residenset arrangeras tillsammans med Estrad Norr/Region Jämtland och Härjedalen som ansvarar för värdskapet, dansstudio och gästlägenhet.
I ansökan anger du önskad period, se aktuella tidsperioder här.

 

DANSRESIDENS STOCKHOLM FÖR SVENSKA DANSKONSTNÄRER I INTERDISCIPLINÄRT & INTERNATIONELLT SAMMANANG

Residens i Stockholm
Under 2021 introduceras ett nytt längre dansresidens i samarbete med Iaspis - Konstnärsnämndens internationella program för bild- och formkonstnärer i vår studio på Södermalm i Stockholm. Stipendiaterna erbjuds 2-3 månader i dansstudion, i ett internationellt och interdiscliplinärt sammanhang.

Residensstipendiet kan sökas av koreografer och dansare för eget arbete. Flera sökande kan söka för att gemensamt dela på residensperioden (de sökande ska skicka in varsin ansökan och ange att de söker om en gemensam period).
Stipendiet består av  20 000 kr/per person och månad,  samt eventuell ersättning för boende och resor.
Stipendiaterna arrangerar själva boende och resor.
Läs här om sökbara tidsperioder.

Rapport
Efter avslutad vistelse följs residensvistelsen upp genom att du besvarar frågor i en blankett som du får skickad till dig.

Ytterligare upplysningar om dansprogrammets verksamhet och stipendier lämnas av dansochcirkus@konstnarsnamnden.se

Uppdaterad: 2021-10-18 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: vxl: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se