Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Internationellt / Internationellt utbyte

Internationellt utbyte

Konstnärsnämndens övergripande uppgift är att främja möjligheter för konstnärer att vidareutveckla sitt konstnärskap. Detta sker bland annat genom att utveckla konstnärers möjligheter till internationellt och interkulturellt utbyte.

Internationellt utbyte på bild- och formområdet


Iaspis är Konstnärsnämndens internationella program för yrkesverksamma utövare inom bildkonst, design, konsthantverk och arkitektur. Vårt uppdrag är att utveckla kontakter mellan konstnärer i Sverige och aktörer på den internationella arenan och på så sätt bidra till konstnärlig fördjupning och förbättrade arbetsmöjligheter.

Se mer om Iaspiprogrammet


Internationellt utbyte på dansområdet

Internationella Dansprogrammet är Konstnärsnämndens internationella program för danskonstnärer. Programmet är en följd av Konstnärsnämndens regeringsuppdrag att internationalisera dansen, med syftet att vidga och utveckla svenska koreografers och dansares internationella plattform, och att ge dem ökade möjligheter till långsiktiga, internationella kontakter. Programmet omfattar stipendier, residensformer och samarbetsprojekt i Sverige och utomlands.

Se mer om internationella dansprogrammet


Internationellt utbyte på musikområdet

Konstnärsnämnden har fått regeringens uppdrag att under 2012-2014 utveckla en verksamhet för internationellt utbyte på musikområdet. För uppdraget har Konstnärsnämnden erhållit ett anslag på 2 mkr/år. Under 2012 lades grunderna för verksamheten och det internationella kulturutbytet inom musikområdet omfattade 2,5 mkr.

Se mer om Internationella musikprogrammet

 

Kartläggning av residensverksamhet i Sverige

Konstnärsnämnden har gjort en kartläggning över residensprogram  i Sverige på nationell och regional/lokal nivå samt utbytesprogram utanför Sveriges gränser.

Läs kartläggningen över residensprogram i Sverige

Läs mer på hemsidan om residensprogram

 

Uppdaterad: 2020-02-28 Tipsa om sidan
  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se