Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Internationellt / Europeiskt samarbete OMC

Europeiskt samarbete OMC

Konstnärsnämnden medverkade i en Europeisk OMC-grupp med uppgift att på policynivå formulera en manual för förberedelse, organisation och uppföljning av residensverksamhet inom konst-områdena. Uppdraget avslutas under 2014 och slutrapport publicerades i första kvartalet2015.

Konstnärsnämnden deltog också under 2011-2013 som expertrepresentant i OMC-gruppen "Kompetens och mobilitet".

OMC, Open Method of Coordination, är en metod för EU:s institutioner att kommunicera med sina medlemsstater. Det är också ett forum för samarbete kring frågor där lagstiftning på nationell, snarare än på europeisk nivå, styr området.

Statens Kulturråd deltog 2011-2013 som expertrepresentant i två OMC-grupper, "Kulturell mångfald, interkulturell dialog och tillgänglig kultur för alla" samt "Kulturindustrin och den kreativa industrin". Nationalmuseum i gruppen "Kulturarvet, inklusive rörlighet när det gäller samlingar".

 

Handbok från OMC-gruppen för Artists´ Residencies

Policyhandbok om konstnärliga residens 2015

Handbook on Artists´ Residencies

Exclusive summery

 

Handbok från OMC-gruppen för Kompetens och mobilitet

Uppbyggnad av ett starkt ramverk för konstnärers rörlighet

Building a strong framework for artists' mobility 

 

Handbok från OMC-gruppen för Kulturell mångfald, interkulturell dialog och tillgänglig kultur för alla

Better acess and wider participation in culture 

 

Handbok från OMC-gruppen för Kulturindustrin och den kreativa industrin

CCI policy handbook

 

Handbok från OMC-gruppen för Kulturarvet, inklusive rörlighet när det gäller samlingar

Executive summary

Toolkit

Reduce the cost of lending and borrowing cultural objects     

Uppdaterad: 2016-04-07 Tipsa om sidan
  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se