Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / FAQ

Är stipendierna och bidragen skattepliktiga?

Fråga
Är stipendierna och bidragen skattepliktiga?
Svar 

Det beror på stipendiets eller bidragets syfte och längd. Nedan följer en lista för vad som gäller för olika stipendier och bidrag.

Ej skattepliktiga: 
- Ettåriga och tvååriga arbetsstipendier
- Stöd till internationellt kulturutbyte och resebidrag
- Assistentstipendier
- Vistelsestipendier
- Studiostipendium
- Utländska ateljévisteler
- Iaspis projektateljéer

Skattepliktiga stipendier/bidrag:
- Femåriga arbetsstipendier
- Långtidsstipendier
- Projektbidrag (den del av stipendiet som rör arbetskostnaden)


 
Uppdaterad: 2016-10-20 Tipsa om sidan
  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se