Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Uppföljning av statlig inkomstgaranti för konstnärer 2010

Uppföljning av statlig inkomstgaranti för konstnärer 2010

Uppföljning av statlig inkomstgaranti för konstnärer 2010
Sveriges Författarfond och Konstnärsnämnden har regeringens uppdrag att fördela statliga inkomstgarantier till konstnärer. I maj 2010 beslöt riksdagen att inte dela ut fler inkomstgarantier, utan att omvandla de medel som frigörs till långtidsstipendier. Regeringen har aviserat att de efter tre år från det att beslutet om avveckling trädde i kraft kommer ge Konstnärsnämnden i uppdrag att utvärdera övergången från inkomstgarantier till långtidsstipendier. Med anledning av detta beslöt Konstnärsnämnden att göra en uppdatering av hur de båda stipendie-formerna fungerar. Den här rapporten fokuserar på stödformen med inkomstgarantier för konstnärer.

Uppföljningen har genomförts av Konstnärsnämnden efter samråd med Sveriges Författarfond. En enkätundersökning riktad till innehavarna av inkomstgarantier för konstnärer genomfördes av Konstnärsnämnden senast år 20001. Konstnärsnämnden har följt upp och årligen redovisat statistik i nämndens årsredovisningar. Denna rapport bygger framför allt på Konstnärsnämndens och Författarfondens statistik samt en enkät som riktats till innehavarna av inkomstgarantier för konstnärer 2010.

Uppföljning av statlig inkomstgaranti för konstnärer 2010
Uppdaterad: 2012-06-07 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se