Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Stipendier och bidrag

Stipendier och bidrag

På Konstnärsguiden beskrivs främst individuella stipendier och bidrag som delas ut av statliga myndigheter som t.ex. Konstnärsnämnden och Sveriges Författarfond. Utöver dessa finns också ett stort antal stipendier från lokala/regionala aktörer, privata fonder och stiftelser.

Stipendium

Ett stipendium är oftast en form av penninggåva som lämnas till en fysisk person utan att givaren ställer krav. Den enda motprestation, som brukar förekomma är att stipendiaten ska skriva en enkel rapport från t.ex. en resa.

Stipendier finns i olika varianter och kan betalas ut i en längre följd av år (periodiska stipendier) eller betalas ut under ett eller högst två år i följd (punktstipendier). De kan också knyta an till resa eller internationellt utbyte eller innefatta rätt att använda en ateljé eller en studio under en tid.

Stipendier är ofta skattefria och är i så fall inte underlag för sociala förmåner. Det förekommer att stipendier är skattepliktiga, oftast i inkomstslaget näringsverksamhet, och ingår då i din enskilda firma och i underlaget för sociala förmåner.

Informationen i detta avsnitt anger huvudregler. Var noga med att kontrollera vad som gäller för just dig för det stipendium som är aktuellt i ditt fall. I första hand bör du kunna få information från den instans som betalar ut stipendiet.

Projektbidrag

Projektbidrag är i regel en skattepliktig inkomst för mottagaren då det ofta finns ett krav på någon motprestation. Det är vanligt att projektet ska redovisas för den som betalar ut projektbidraget. Bidragsbeloppet betalas i regel ut till den projektansvariga konstnär som i sin tur är ansvarig för att betala ut arvode eller lön till övriga medverkande samt andra omkostnader som material, hyror och dylikt.

Läs mer om olika typer av fonder, bidrag och stipendier som finns att söka under rubriken "Andra bidragsgivare" i högermenyn.

Uppdaterad: 2019-03-19 Tipsa om sidan

Mer information

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se