Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Stipendier och bidrag / Att deklarera stipendier och bidrag

Att deklarera stipendier och bidrag

Skattefria stipendier

Skattefria stipendier tar du inte upp i din deklaration. Du får inte göra avdrag för kostnader som direkt hör till stipendiet. Om du har haft liten inkomst under året förutom stipendier, kan du under övriga upplysningar i din inkomstdeklaration förklara att du har försörjt dig genom de skattefria stipendierna.

Skattepliktiga stipendier och bidrag

Inkomst av tjänst för privatpersoner

Ett stipendium som är skattepliktigt redovisas i din deklaration som en inkomst. Stipendium som är skattepliktigt på grund av att det betalas ut periodiskt deklareras som andra inkomster som inte är pensionsgrundande i inkomst av tjänst i ruta 1.5 i inkomstdeklarationen, blankett INK1. Vad det gäller just Konstnärsnämndens och Författarfondens långtidsstipendier betalas statlig ålderspensionsavgift och redovisas istället i ruta 1.1.

Ett stipendium som utbetalas av arbets- eller uppdragsgivare likställs med lön och ska deklareras som sådan, dvs. ruta 1.1. Det innebär att utbetalaren ska betala sociala avgifter på beloppet. Ett sådant stipendium är pensionsgrundande och ska räknas med i trygghetssystemet som vilken annan lön som helst.

Inkomst av näringsverksamhet

Om du får det skattepliktiga stipendiet för något som du gör i din näringsverksamhet, ska stipendiet tas upp som inkomst i din näringsverksamhet. Det ingår bland de andra inkomsterna i näringsverksamheten och är underlag för egenavgifter, som du själv ska betala.

Särskilt om projektbidrag

Projektbidrag är i regel en skattepliktig inkomst för mottagaren och måste hämtas ut (rekvireras) samma kalenderår det beviljas, se datum i ditt beslutsbrev. Konstnärsnämndens projektbidrag är exempel på ett sådant skattepliktigt projektbidrag.

Konstnärsnämndens projektbidrag betalas endast ut till den konstnär som beviljats bidraget även om konstnären har enskild firma. Inte till andra personer eller typer av bolag och föreningar. Den konstnär som ansökt är i sin tur är ansvarig för att betala ut eventuellt arvode/lön till övriga medverkande samt andra omkostnader som material, hyror och dylikt. Konstnärsnämnden skickar kontrolluppgift till Skatteverket på hela beloppet som betalats ut, vilket sedan syns i uppgifterna för inkomstdeklarationen.

För den som har näringsverksamhet och är godkänd för F-skatt betalas hela bidraget ut som en klumpsumma och deklareras då som en intäkt i näringsverksamheten. Mottagaren gör då avdrag för omkostnaderna i näringsbilagan NE till inkomstdeklarationen och betalar därmed skatt och socialavgifter endast på nettoinkomsten.

Moms

Det tillkommer ingen mervärdesskatt (moms) på Konstnärsnämndens och Kulturbryggans projektbidrag vilket innebär att du ska beräkna utgifterna i projektbudgeten inklusive moms. Projektbidraget bokförs lämpligen som en momsfri intäkt och hamnar i ruta R2 i NE bilagan.

Trots detta räknas verksamheten inte som blandad verksamhet ur momssynpunkt. Du får lyfta all ingående moms på inköpen för det aktuella projektet om du har momspliktig verksamhet. Detta gäller under förutsättning att inköpen har ett direkt och omedelbart samband med den momspliktiga verksamheten för vilken du ska redovisa moms

För personer med inkomst av tjänst

Om mottagaren av projektbidraget inte är godkänd för F-skatt för den konstnärliga verksamheten drar Konstnärsnämnden preliminär skatt och betalar arbetsgivaravgifter för den del som angetts som lön. Denna del deklarerar du som inkomst av tjänst i din inkomstdeklaration. Den del av projektbidraget som rör omkostnader (inklusive ersättning till övriga medverkande) ska du yrka avdrag för i inkomstdeklarationen annars måste du betala skatt även för denna del. Se till att ha kvitton kvar ifall Skatteverket skulle göra en kontroll.

Det finns vissa möjligheter för personer med inkomst av tjänst att föra över projektmedel till juridisk person, läs mer i högerspalten.

Känner du dig osäker, kontakta Skatteverket för att få reda på vad som gäller för just dig.

Läs rättslig vägledning om Konstnärsbidrag, projektbidrag och långtidsstipendier på Skatteverkets hemsida.

Läs mer i Konstnärsguidens deklarationshandledning.

Uppdaterad: 2021-05-05 Tipsa om sidan
Mer om projektbidrag

Om du inte hinner förbruka hela projektbidraget under utbetalningsåret t.ex. om en föreställning eller konstprojekt skjuts upp, kan du till Skatteverket yrka på att få redovisa den del du inte hunnit förbruka till kommande år för matchning mot framtida utgifter inom projektet.

Det är oproblematiskt om du är företagare men om du är privatperson, person med tjänsteinkomst, gäller principen att skatt ska betalas på hela beloppet det år projektbidraget betalas ut. Det brukar kallas för kontantmetoden. Det är en stor nackdel skattemässigt om det är så att du har utgifter för projektet under nästkommande år. Då har du ingen möjlighet att dra av de framtida utgifterna.

Även om du inte har ett godkännande för F-skatt måste du ändå till Skatteverket deklarera projektbidraget på en T1 - eller NE blankett där du redovisar alla kostnader för projektet. Blir det ev. ett överskott redovisas dessa som pensionsgrundad inkomst, som du själv betalar skatt och sociala avgifter (egenavgifter) på. 

Överföring till juridisk person

Om du inte har ett godkännande för F-skatt och väljer att överföra projektbidraget till en juridisk person, t.ex. en förening, som ska genomföra projektet bör motsvarande avdrag medges. Du ska sedan i din egen inkomstdeklaration inte behöva visa hur föreningen använt pengarna utan det ansvaret ligger då på föreningen.

Men du bör förbereda dig på att Skatteverket kan ställa frågor eftersom du yrkar på avdrag i din inkomstdeklaration. Viktigt är att du kan styrka överföringen. Det kan också vara bra om det upprättas en skriftlig överenskommelse/avtal mellan dig som fysisk person och den juridiska personen. Likaså är det bra om det skrivs en faktura.

En juridisk person (t.ex. en förening) har möjlighet att rulla över ett beskattningsår för att matcha framtida utgifter inom projektet. T.ex. i det fall ett projekt skjuts upp eller försenas. Här gäller bokföringsmässiga grunder, alltså  inte kontantmetoden.

Läs rättslig vägledning om Konstnärsbidrag, projektbidrag och långtidsstipendier på Skatteverkets hemsida.

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se