Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Stipendier och bidrag / Stipendier och trygghetssystemen

Stipendier och trygghetssystemen

 A-kassa

Stipendier är inte inkomst av arbete och det uppstår heller inget anställningsförhållande eller arbete mellan stipendiegivaren och mottagaren. Utgångspunkten är därmed att ett stipendium inte alls ska påverka din möjlighet att få A-kassa. Det avgörande för att du ska få A-kassa är att du står till arbetsmarknadens förfogande.

Detta givetvis under förutsättning att det är ett ”äkta” stipendium, och inte en ersättning som bara kallats stipendium fastän det egentligen är en ersättning för arbete.

Pensionsgrundad inkomst

Vissa periodiska stipendier är enligt en särskild förordning (1983:190, ändrad 2011:1523) pensionsgrundande eftersom en pensionsavgift betalas av stipendiegivaren (staten). Det gäller periodiska stipendier (långtidsstipendier) som utbetalas under mer än två år av Konstnärsnämnden och Sveriges Författarfond och inte är av pensionskaraktär.

Om stipendiet (mer att likna med ersättning) räknas som inkomst av din näringsverksamhet, ingår den i nettoinkomsten därifrån, och ingår alltså i din pensionsgrundande inkomst om du har ett överskott i näringsverksamheten.

Övriga stipendier ligger däremot inte till grund för beräkning av din pension.

Föräldraförmåner/Sjukförsäkring

Inga stipendier, vare sig de är skattefria eller beskattningsbara periodiska stipendier, utgör en arbetsinkomst. De påverkar därför inte ersättningar enligt föräldraförsäkringen eller sjukförsäkringen. Du kan alltså inte räkna in ett stipendium i din inkomst vid beräkning av sjukpenninggrundad inkomst (SGI).

Se dock ovan om stipendier/ersättning som tas upp i näringsverksamheten.

Se mer om beräkning av SGI:
Konstnärsguiden/sjukpenninggrundad inkomst

Ett stipendium dras generellt inte in vid sjukdom. Sjukpenning, sjuklön, föräldrapenning eller någon annan inkomstbaserad ersättning minskas heller inte pga. att du fått ett stipendium.

Bostadsbidrag

Skattefria stipendier som överstiger 3 000 kr per månad (dvs. totalt 36 000 kr per år) påverkar hur ditt bostadsbidrag beräknas och då med den del som överstiger detta belopp.

Därmed beräknas ett skattefritt stipendium på 40 000 kr enligt följande.

40 000 kr delat med 12 månader blir 3 333 kr. De första 3 000 kr per månad räknas bort, kvar blir 333 kr x 12 månader = 4 000 kr som påverkar ditt bostadsbidrag.

Läs mer om vilka inkomster som räknas in för beräkning av bostadsbidrag:
Konstnärsguiden/bostadsbidrag

Återbetalning av studiemedel

Här har skattepliktiga stipendier betydelse och det gäller i de delar återbetalning av studielånen påverkas av deklarerade inkomster. Genomslaget är störst för studielån tagna mellan januari 1989 – 30 juni 2001, men skattepliktiga stipendier kan även ha inverkan på de andra två varianterna av lån.

Angående återbetalning av studielån se:
Konstnärsguiden/återbetala studielån

Skattefria stipendier tas inte upp i inkomstdeklarationen och påverkar således inte återbetalningstakten på studielånen.

 

Uppdaterad: 2019-05-14 Tipsa om sidan

 

Exempel:

Amir är musiker och har just blivit uppsagd från sin anställning som musiklärare på grund av arbetsbrist. I våras fick han ett konstnärligt stipendium på 15 000 kronor från kommunen. Eftersom Amirs stipendium inte är inkomst av arbete kommer det inte att påverka hans möjligheter att få A-kassa.

Amir har två barn boendes hemma. Förra året ansökte han om bostadsbidrag och fick det beviljat. Det skattefria stipendium som Amir har fått i år kommer inte att påverka hans beviljade bostadsbidrag (eftersom det understiger 36 000 kr). Däremot bör han meddela sin förändrade inkomst efter uppsägningen till Försäkringskassan så att bostadsbidraget kan höjas.

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se