Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Arbeta och bo utomlands / Arbetslöshetsförsäkring

Arbetslöshetsförsäkring

Ta med dig svensk a-kassa

Om du bor och jobbar i Sverige och blir arbetslös så har du möjlighet att söka jobb inom EU/EES-länder och Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning under tre månader. Söker du jobb i ett EU-land kan denna tid förlängas ytterligare tre månader. Allt under förutsättning att du före avresan uppfyller de krav som ställs här i Sverige för att få arbetslöshetsersättning. Du ansöker hos IAF, Inspektionen för Arbetslöshetsförsäkring, som utfärdar intyg om arbetslöshetsersättning.

Om du blir arbetslös i EU/EES-land eller Schweiz

Enligt huvudregeln ska du som arbetar som anställd eller bedriver verksamhet som egenföretagare i en medlemsstat omfattas av den statens lagstiftning. Om du blir arbetslös är det senaste arbetslandet som ska ansvara för arbetslöshetsförmåner.

Undantag från huvudregeln om senaste arbetslandet:

Gränsarbetare – här gäller bosättningslandet
Du betraktas som gränsarbetare om du har anställning eller bedriver verksamhet som egenföretagare i en medlemsstat, men är bosatt i en annan medlemsstat, dit du återvänder dagligen eller åtminstone en gång i veckan. Här gäller vid arbetslöshet att du har rätt till arbetslöshetsförmåner från ditt bosättningsland. Denna regel har införts eftersom gränsarbetare anses ha lättare att få jobb i sitt bosättningsland.

Oäkta gränsarbetare – här finns en valmöjlighet
En gränsarbetare som är bosatt i en annan medlemsstat och inte återvänder till bosättningslandet minst en gång per vecka är en s.k. oäkta gränsarbetare. Vid hel arbetslöshet kan då sådan person antingen registrera sig som arbetssökande och ansöka om arbetslöshetsförmåner i det senaste arbetslandet eller återvända till bosättningslandet. Observera att det val du gör här påverkar alla dina förmåner inom trygghetssystemet. Detta eftersom bara ett lands sociala trygghetssystem kan tillämpas vid ett och samma tillfälle. Det går alltså inte att få arbetslöshetsersättning från ett land och sjukersättning från ett annat.

Deltidsarbetslösa personer – här gäller arbetslandet
Om du är deltidsarbetslös eller är arbetslös periodvis så ska du fortsätta omfattas av arbetslandets lagstiftning och ansöka om arbetslöshetsförmåner där. Arbetslandet bär då ansvaret för detta oavsett var du bor.

Medlemskap i a-kassa
Det här är en mycket komplicerad fråga som har stor betydelse eftersom reglerna för inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning t.ex. Sverige, Danmark och Finland förutsätter frivilligt medlemskap i a-kassan. Ta kontakt med din a-kassa för besked.

Eures - European Employment Services

Sverige är en del av EU/EES, där arbetskraften fritt ska kunna röra sig över gränserna. Den svenska Arbetsförmedlingen ingår i det europeiska nätverket European Employment Services, Eures.

Arbetsförmedlingen Kultur Media anordnar auditions, speed dating, provspelning för uppdrag i andra länder i EU. Är man aktiv inom operaområdet finns också lärlingsplatser på operahusen i Europa. 

Läs mer på Arbetsförmedlingen Kultur Media

Uppdaterad: 2019-03-25 Tipsa om sidan

Exempel – A-kassa för arbete och tidigare bosättning i Norge:

Göran är skådespelare och har under ett års tid haft ett vikariat på en teater i Norge. För att slippa restiden mellan teatern i Oslo och sin bostad i Östersund valde Göran att bosätta sig strax utanför Oslo och blev därför socialförsäkrad i Norge.

 

Görans vikariat i Norge upphörde utan att han fick något erbjudande om förlängning eller arbete som skådespelare på annat håll i Norge. Göran bestämmer sig för att flytta tillbaka till Sverige och Östersund. Han anmäler det till folkbokföringen. Göran omfattas därför återigen av det svenska socialförsäkringssystemet och ska anmäla sig som arbetssökande hos den svenska arbetsförmedlingen och även ansöka om arbetslöshetsersättning här.

 

För den tid som Göran har arbetat och varit socialförsäkrad i Norge har han rätt till arbetslöshetsersättning. Den svenska a-kassan ska ta hänsyn till Görans arbete och arbetslöshetsförsäkring i Norge när den avgör om han har rätt till dagpenning vid arbetslöshet i Sverige eller ej.

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se