Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)

Pension vid arbete utomlands

Rätten att få ut pension bygger på var du har bott eller på det arbete du har utfört och betalat skatt för. Har du bott eller utfört arbete utomlands under vissa delar av ditt liv har du vanligtvis rätt att få ut pension även för det. Bosätter du dig utomlands som pensionär kan rätten till den pension som du har tjänat in i Sverige vara beroende av i vilket land du bosätter dig.

Pension genom boende

Om du bor eller har bott i Sverige har du alltid rätt till en garantipension.  För att få full garantipension krävs att du har bott minst 40 år i Sverige från och med det år du fyllde 16 år till och med det år du fyller 64 år. Har du bott i Sverige kortare tid än 40 år minskar garantipensionen med 1/40 för varje år som saknas. Det innebär att om du exempelvis har bott 24 år i Sverige får du ut 24/40 av garantipensionen. Tänk på att din bosättningstid i Sverige även påverkas av om du samtidigt arbetar i ett annat land.

Ett krav är att du måste ha bott minst tre år i Sverige för att ha rätt till garantipension. Om du har bott i Sverige kortare tid, men minst ett år, kan du få räkna med tid som du har bott i ett annat EU/EES-land eller Schweiz, för att komma upp i kravet på tre års boende.

Pension som grundar sig på att du tidigare har bott i Sverige har du bara rätt att få ut om du som pensionär bor kvar i Sverige eller i ett annat EU/EES-land eller Schweiz (även Kanada). Det krävs då att du har anmält din flytt och ansöker om utbetalning av pensionen hos Pensionsmyndigheten i Sverige.

Pension genom arbete

Den som arbetar och betalar skatt i Sverige tjänar in en rätt att få inkomstpension och premiepension. Är du född 1953 eller tidigare består en del av pensionen av tilläggspension. Är du yngre betalas istället hela den intjänade pensionen ut som inkomstpension och premiepension.

Den pension som du tjänar in genom arbete i Sverige har du alltid rätt att få utbetald även om du flyttar utomlands och oberoende av vilket land du flyttar till. Tillhör landet EU/EES eller Schweiz ska du kontakta Pensionsmyndigheten i Sverige för att ansöka om pension därifrån.

Pension som du har tjänat in utomlands eller i flera länder

Om du innan pensionsålder har bott eller arbetat i något annat land, kan du ha tjänat in rätt till pension därifrån även när du flyttar tillbaka till Sverige. Tillhör landet EU/EES eller Schweiz ska du kontakta Pensionsmyndigheten i Sverige för att ansöka om pension från det landet.

För att de utomlands intjänade inkomst- och premiepensionerna ska användas vid beräkningen av din pension krävs att du uppfyller det s.k. förvärvsvillkoret. Det innebär att du även måste ha förvärvsarbetat minst fem år i Sverige senast det år du fyller 69 år. Vidare måste dessa inkomster ha motsvarat minst två inkomstbasbelopp per år. Har du bara mellan ett och fyra arbetsår i Sverige kan du få räkna med tid som du har arbetat i annat EU/EES-land eller Schweiz för att få uppfylla femårskravet. Det gäller också andra länder som Sverige har träffat en socialförsäkringskonvention med.

Om du på grund av arbete eller boende i flera medlemsländer har tjänat in rätt till pension i mer än ett land, så kommer din pension att samordnas och du får ut en proportionellt beräknad pension från vart och ett av de länder du har tjänat in pensionsrätter i. Om du vill ansöka om den utländska pensionen samtidigt som du tar ut din svenska pension sköts det automatiskt av Pensionsmyndigheten i Sverige. Det gäller pension som intjänats i EU/EES-land eller Schweiz.

Har pensionen istället tjänats in i land som Sverige har konvention med kan Pensionsmyndigheten hjälpa dig att ansöka om din utländska pension. Sverige har konvention med Bosnien-Hercegovina, Chile, Indien, Israel, Kanada (även Quebec), Kap Verde, Marocko, Serbien, Sydkorea, Turkiet och USA. För övriga länder måste du själv kontakta pensionsmyndigheten i respektive land.

Läs mer på Pensionsmyndigheten om pension bosatt utanför Sverige.

Särskilt om gränsarbete

Vad du måste vara särskilt uppmärksam på är om du bor i Sverige och samtidigt arbetar utomlands, s.k. gränsöverskridande arbete. Du tjänar då inte in svenska pensionsrätter, men däremot pensionsrätter i det land du arbetar i. Trots att du under den tiden bor kvar i Sverige räknas inte de åren som bosättningsår i Sverige, vilket påverkar beräkningen av din garantipension.

Läs mer på Nordisk socialförsäkringsportal.

Rätt till svensk pension om du bor eller flyttar utomlands

Samtliga delar av de pensioner som du har tjänat in genom arbete har du alltid rätt att få ut. Det gäller oavsett till vilket land i världen du flyttar till eller redan bor i som pensionär.

Din garantipension kan du däremot bara få utbetald om du som pensionär bor kvar i Sverige eller flyttar till annat EU/EES-land eller Schweiz. Under vissa förutsättningar gäller det även om du flyttar till Kanada.

Var noga med att alltid meddela Pensionsmyndigheten i Sverige om du flyttar till annat land (permanent utflyttning). När det blir dags för pensionsutbetalning av din svenska pension kommer Pensionsmyndigheten i Sverige kräva att du årligen fyller i ett s.k. levnadsintyg som Pensionsmyndigheten förser dig automatiskt med.

Du bestämmer själv när du vill ta ut din svenska allmänna pension. Det kan dock tidigast ske när du har fyllt 61 år. Åldersgränsen föreslås höjd till 62 år från år 2020. Läs mer på Pensionsmyndigheten.

Skattskyldighet för din svenska pension

Om du är bosatt utomlands och får pension från Sverige begär alltid Pensionsmyndigheten ett beslut från Skatteverket om vilken skatt du ska betala. Din skattskyldighet i Sverige beror på om du har väsentlig anknytning till Sverige eller ej. Har du väsentlig anknytning till Sverige har du obegränsad skyldighet att betala skatt i Sverige och har du inte väsentlig anknytning är din skattskyldighet i Sverige begränsad. Läs mer på Skatteverket

Uppdaterad: 2019-03-25 Tipsa om sidan
Exempel – Pensionsrätt och utbetalning för arbete och bosättning i Spanien:

Gerd har under stora delar av sitt arbetsliv arbetat som skolfotograf och varit anställd av ett svenskt företag. När Gerd fyllde 52 år flyttade hon från Sverige och bosatte sig permanent i södra Spanien. De följande åren arbetade hon i en porträttateljé. På sin 65-årsdag bestämde sig Gerd för att börja ta ut sin intjänade och sparade pension och avslutade därför sitt arbete.

 

Hela den tid som Gerd har arbetat och betalat skatt i Sverige har hon tjänat in till sin svenska pension. För att hon ska kunna ta ut den i Spanien krävs att hon har ansökt om det hos den spanska pensionsmyndigheten. För den period som Gerd har varit anställd i Spanien har hon inte tjänat in någon svensk pension. Då gäller istället reglerna för spansk pensionsförsäkring. Gerd kan samordna sin spanska pension med den svenska och får då ut en proportionellt beräknad pension från de båda länderna. Gerd kan ansöka hos pensionsmyndigheten om att den spanska pensionen ska betalas ut satidigt som den svenska pensionen.

 

Den pension som Gerd får från Sverige är beskattningsbar. För denna ska hon betala en särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK). Skatten är 20 procent av inkomsten. 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se