Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Arbeta och bo utomlands / Bostadsbidrag och studielån

Bostadsbidrag och studielån

Bostadsbidrag

Bostadsbidrag för dina bostadskostnader förutsätter att du är bosatt i Sverige. Bostadsbidraget består av två delar, dels ett bidrag för bostadskostnaden och dels ett bidrag för de barn som bor hemma.

Barnfamiljer kan få det särskilda bidraget för barnen även vid bosättning i annat EU-land om någon i familjen arbetar i Sverige.Till den del bostadsbidraget består av bidrag till barn som bor hemma kan barnfamiljer få bidraget vid bosättning i EU/EES-land eller i Schweiz om någon i familjen arbetar i Sverige.

Studielån

Oavsett vilken typ av lån du har, annuitetslån tagna efter 30 juni 2001, studielån tagna före 30 juni 2001 alternativt studiemedel tagna före 1989 måste du återbetala ditt lån oavsett var du bor. För lån tagna 1989 – 2001 beror återbetalningen på din inkomst. För de två andra lånen är det samma belopp oavsett om du bor i Sverige eller utomlands.

Om du haft inkomster i utlandet, måste du själv lämna intyg till CSN som styrker de inkomstuppgifter du lämnade i din ansökan om att betala mindre (nedsättning). När CSN behöver en kopia på ditt beslut om slutlig skatt (taxering) eller motsvarande intyg från en skattemyndighet i det land där du bor.

På CSN:s hemsida finns information för dig som bor och arbetar utomlands.

 

Uppdaterad: 2019-03-25 Tipsa om sidan
  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se