Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)

Arbete i Norden

Till Norden hör utöver Sverige - Danmark, Finland, Island, Norge, Åland (tillhör Finland med visst självstyre) Färöarna och Grönland (tillhör Danmark med visst självstyre).

Här följer lite sammanfattande information om att arbeta i annat nordiskt land. Bosätter du dig i ett annat nordiskt land sker förstås beskattning efter principen bosättningsland. Men om du bor i Sverige och arbetar i ett annat nordiskt land kan det se olika ut. Enligt huvudregeln i det nordiska skatteavtalet ska du betala inkomstskatt i det land där du arbetar. Din nordiska arbetsgivare betalar också då dina sociala avgifter i arbetslandet. Arbetsgivaren ska vara höra hemma i det land du arbetar i.

Hur detta praktiskt hanteras är lite olika från land till land. För mer information om andra länder kontakta Skatteverket direkt.

Artister som arbetar i annat nordiskt land

Artister som bor i ett land och arbetar i annat nordiskt land hanteras lite annorlunda än andra löntagare. Ofta blir man begränsat skattskyldig (till en lägre procentsats) i det land man arbetar i. Du är fortsatt obegränsat skattskyldig i ditt bosättningsland, vilket betyder att inkomsten är skattepliktig även där. Du ska redovisa inkomsten i inkomstdeklarationen i ditt bosättningsland.

Om du beskattas både i ett arbetsland och i ditt bosättningsland är det ditt bosättningsland som ska undanröja dubbelbeskattningen genom att ta hänsyn till att skatt har betalats i annat nordiskt land på inkomsten.

Läs mer om detta på den nordiska skatteportalen eTax och på Skatteverket.

Gränsgångare

Gränsgångare kallas en person som under inkomståret är bosatt och betalar skatt i en gränskommun i ett land och pendlar till sitt arbete i en gränskommun i ett annat land på andra sidan gränsen. Förutom att kommunerna ska vara gränskommuner krävs att du har din fasta bostad i Sverige. Det innebär generellt att din vistelse i Sverige ska omfatta minst två dagar och en övernattning per vecka. Med dag avses också del av dag.

Du ska själv lämna in en preliminär inkomstdeklaration i den kommun du bor i och får själv betala in en ”särskilt debiterad A-skatt” till skattemyndigheten i bosättningslandet.

Kontakta Skatteverket för information avseende gränsgångarregler.

Som gränsgångare omfattas du normalt sett av socialförsäkringen i det land som du arbetar i. Är du skattemässigt bosatt i Sverige innebär det att inkomsten från arbetet som utförs i en gränskommun i Norge eller Finland inte räknas som pensionsgrundande inkomst i Sverige.

Socialförsäkringsavgiften/arbetsgivaravgiften skall betalas i det land du arbetar i istället för till Sverige. Om du däremot arbetar både i en gränskommun i Finland eller Norge, och i Sverige kan saken bli en annan. Oftast ska du betala socialförsäkringsavgiften och arbetsgivaravgiften till Sverige.

Kontakta Försäkringskassan i Sverige för att få närmare upplysningar om vilka regler som gäller i just ditt fall.

Egenföretagare

Om du är bosatt i Sverige och har enskild firma ska du redovisa resultatet av hela din näringsverksamhet och betala skatt i Sverige, även för sådan näringsverksamhet som utförs i annat land. Näringsverksamhet som bedrivs i utlandet är som regel skattepliktig i Sverige men undantag finns, t.ex. genom skatteavtal med det andra landet. Kontakta Skatteverket om du är osäker.

Bedriver du en självständig näringsverksamhet från ett fast driftsställe i ett annat land kan du välja att bli skattskyldig för inkomst av näringsverksamhet i det landet

Om du har aktiebolag så är det ditt bolag som sänder ut dig som anställd till annat land. Här gäller huvudregeln att ditt företag som arbetsgivare betalar skatt fullt ut i Sverige och du som utsänd arbetstagare med svensk arbetsgivare betalar skatt i Sverige i egenskap av anställd i ditt bolag. Se vidare under rubriken Anställd.

Se närmare beträffande de nordiska länderna:

Danmark, Finland, Norge, eller läs på Nordisk eTax .

(eTax har utvecklats i samarbete med Nordiska Ministerrådet och skatteförvaltningarna i Sverige, Danmark, Finland, Norge och Island)

För information om vilka skatteregler som gäller för att arbeta i annat EU-eller EES-land se under Konstnärsguidens rubrik Skatter och deklaration.

Sammanfattande checklista

För dig som bor i Sverige och jobbar i ett annat nordiskt land: Arbetar du i ett nordiskt land är huvudregeln att du betalar skatt endast i arbetslandet från första dagen. Din nordiska arbetsgivare betalar också dina socialavgifter i arbetslandet. Arbetsgivaren ska höra hemma i arbetslandet.

Egenföretagare: Om du är bosatt i Sverige och har enskild firma ska du normalt redovisa resultatet av hela din näringsverksamhet och betala all skatt i Sverige, även för de delar av din näringsverksamhet som har utförts utomlands.

Bedriver du en självständig näringsverksamhet från ett fast driftsställe i ett annat land kan du välja att bli skattskyldig för inkomst av näringsverksamhet i det landet

 

Uppdaterad: 2019-03-25 Tipsa om sidan


    

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se