Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Konstnärsnämndens budgetunderlag 2015-2017

Konstnärsnämndens budgetunderlag 2015-2017

2014-03-03
Konstnärsnämndens budgetunderlag för åren 2015-2017 lämnades in till regeringen den 28 februari 2014.
 Det är Konstnärsnämndens synpunkter på vilka satsningar regeringen bör göra under den närmaste treårsperioden. Konstnärsnämnden betonar bl.a. att konstnärernas förutsättningar att ägna sig åt kvalificerat konstnärligt arbete och utöka sin arbetsmarknad stärks genom riktade medel inom stipendie- och bidragsgivningen.  Det stora intresset bland konstnärer för internationalisering måste också mötas med ökat ekonomiskt stöd och utveckling av nämndens internationella program, bl.a. permanentning av nämndens internationella musikprogram. Uppdraget att bevaka konstnärernas ekonomiska och sociala villkor bör prioriteras med bl.a. en utveckling av informationen om trygghetssystemen för konstnärer som arbetar internationellt. Konstnärsnämnden behöver också utveckla dialogen med regioner och landsting med målsättningen att främja möjligheterna för konstnärer att arbeta och utveckla sitt konstnärskap i hela landet.

Bugetunderlaget kan laddas ner som pdf-fil här >>.
 
 
Uppdaterad: 2014-03-03 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se