Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Pension / Pensionens olika delar

Pensionens olika delar

Din pension kommer oftast från flera olika håll, dels från Pensionsmyndigheten, som allmän pension, dels i form av tjänstepension från din arbetsgivare om du har en sådan. Du kan även ha ett frivilligt privat pensionssparande.

Många konstnärer får tyvärr ofta en låg pension och därför kan det vara klokt att sätta sig in i pensionssystemet tidigt och kanske komplettera med ett eget sparande.

Hur de olika delarna är i just ditt pensionssparande eller om alla delar finns med är individuellt för dig. Privat pensionssparande är till exempel ett frivilligt komplement till den övriga pensionen som du själv avgör om du behöver. För egenföretagare kan det vara en bra idé att pensionsspara privat eftersom man då inte har en tjänstepension från en arbetsgivare.

Din allmänna pension

Allmän pension får du från Pensionsmyndigheten. Den består av inkomstpension och premiepension och är inkomstgrundad. Sedan finns det även andra delar som kan ingå beroende på när du är född eller om du inte har haft någon inkomst. Den allmänna pensionens delar är inkomstpension och premiepension. Garantipensionen är en del av den allmänna pensionen och är ett grundskydd för dig som haft liten eller ingen arbetsinkomst under livet.

Läs mer om inkomstpension, premiepension och garantipension.

Din tjänstepension

De som är anställda får också en tjänstepension från sin arbetsgivare. Tjänstepensionen får du från olika tjänstepensionsbolag som din arbetsgivare har avtal med.

Läs mer om tjänstepension.

Privat pensionssparande

Under 2016 slopas avdragsrätten för privat pensionssparande dem som är anställda med tjänstepension via sin anställning. Det är därför viktigt att du ser över ditt pensionssparande och väljer en annan sparform. Några exempel på sådana alternativ sparformer enligt Pensionsmyndigheten hittar du här.

Om du har inkomst av aktiv näringsverksamhet får du göra avdrag för privat pensionssparande med 12 000 kronor per år plus ett tillägg på 35 procent av inkomsten från näringsverksamheten. Se mer om pensionssparande för dig med enskild firma på Pensionsmyndigheten.

Pensionsmyndigheten varnar dock för att göra avdrag för privat pensionssparande så länge du har inkomst av aktiv näringsverksamhet som är lägre än 38 000 kronor per månad och förordar istället annat sparande eller amortering på bostadslån.

För att göra det lättare att avveckla små pensionsparanden höjs beloppsgränsen för återköp av pensionsförsäkring till ett prisbasbelopp och förtida avslut av pensionssparkonton slopas.

Hur stor blir din pension?

Varje år du arbetar tjänar du in nya pengar till din pension. Lite förenklat kan man säga att ju mer du tjänar, desto högre blir din pension. För de allra flesta blir pensionen också högre ju senare man väljer att gå i pension. Löneutvecklingen i Sverige påverkar också, likaså hur det går för de premiepensionsfonder du valt.

Gör en prognos över din pension

Läs skriften Pensionsplanering för konstnärligt yrkesverksamma.

Uppdaterad: 2019-03-25 Tipsa om sidan

Exempel:

Fanny är en snart 50-årig skådespelare och har under de senaste trettio åren försörjt sig på ett par längre anställningar och kortare vikariat på olika teatrar. Hon har även medverkat i biroller i en handfull spelfilmer. Under sammanlagt tre år har hon varit föräldraledig med barnen och under ett par längre perioder har hon varit inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen.

 

Den inkomstpension som Fanny har tjänat ihop pensionsrätter till genom åren består av 16 % av den lön och andra skattepliktiga ersättningar hon har fått. I det räknas även föräldrapenningen och arbetslöshetsersättningen in. Fanny kommer också ha rätt till en premiepension som motsvarar en årlig avsättning på 2,5 % till det premiepensionssystem som hon har valt.

 

Fanny har även sett till att dryga ut sin framtida pension genom att spara i en kapitalförsäkring, eftersom avdragsrätten för privat pensionssparande ändrades från och med 2016.

 

Läs skriften Pensionsplanering för konstnärligt yrkesverksamma.

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se